< Ostali izazovi

Izazov

U prethodnom izazovu videli smo kako izgleda tahikardija sa širokim QRS kompleksima. Ova tahikardija je u prethodnom slučaju bila posledica postojanja AF sa brzom frekvencijom komora i morfologijom QRS kompleksa po tipu bloka desne grane Hisovog snopa. Nakon davanja amiodarona iv., AF je konvertovana u sinusni ritam.

EKG nakon iv. aplikacije amiodarona:
sinusni ritam, fr 60/min, PR interval skraćen (<120 msec), prisutan delta talas, širina QRS oko 100 msec, RSR` konfiguracija u V1, ST depresija i negativan T talas u D2, D3, aVF, QTc iznosi 471 msec.

Challenge image alt

Na osnovu EKG promena, pretpostavljamo da se radi o (zaokružiti 1 tačan odgovor):


Partneri