< Ostali izazovi

Izazov

Bolesnik starosti 49 godina je upućen na ekspertski ehokardiografski pregled zbog promene uočene tokom sistematskog pregleda. Subjektivno negira tegobe. Fizikalni nalaz uredan.

Challenge image alt

Na osnovu ehokardiografskog nalaza zaključujemo da postoji

Partneri