< Ostali izazovi

Izazov

Pacijentkinja starosti 44 godine javlja se na kardiološki pregled zbog izražene zamorljivosti nekoliko meseci unazad. Negira ranija oboljenja. Ima dva deteta. Trudnoće protekle bez komplikacija. Objektivno eupnoična, acijanotična, vene vrata nisu naglašene. Akcija srca ritmična, naglašen II ton parasternalno desno, bez šumova. Nad plućima normalan disajni šum. Nema edema. TA 115/70mmHg na obe ruke.

Challenge image alt

Na osnovu ehokardiografskog nalaza pretpostavljamo da postoji

Partneri