Edukacije Arhiva

Maligni poremećaji ritma u akutnom koronarnom sindromu Kardiologija

Maligni poremećaji ritma u akutnom koronarnom sindromu

Najčešći uzroci mortaliteta u akutnom koronarnom sindromu su maligni poremećaji ritma koji se najčešće javlјaju u ranoj fazi akutnog koronarnog sindroma. Meh...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Hipertenzija 2013. Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije Kardiologija

Hipertenzija 2013. Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije

Preporuke za dijagnostiku i lečenje hipertenzije uz saradnju Evropskog kardiološkog društva (ESC) i Evropskog društva za hipertenziju (E...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Kombinacija lekova u terapiji arterijske hipertenzije Kardiologija

Kombinacija lekova u terapiji arterijske hipertenzije

Monoterapija arterijske hipertenzijeje efikasna u ograničenom broju bolesnika . Većina bolesnika zahteva kombinaciju , najmanje dva leka , u cilju postizanja...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Akutni infarkt miokarda - osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare Kardiologija

Akutni infarkt miokarda - osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona ljudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Hronična opstruktivna bolest pluća - osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare Pulmologija

Hronična opstruktivna bolest pluća - osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) pripada grupi oboljenja čija incidenca raste u svim delovima sveta. Bolest je hroničnog i pr...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Bronhijalna astma - osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare Pulmologija

Bronhijalna astma - osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare

Bronhijalna astma je hronično inflamatorno oboljenje disajnih puteva.U procesu inflamacije učestvuju brojne ćelije i medijatori.Astma se karakteriše ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Sekundarna prevencija nakon preležanog infarkta miokarda: Šta bolesnici pitaju farmaceutske tehničare Kardiologija

Sekundarna prevencija nakon preležanog infarkta miokarda: Šta bolesnici pitaju farmaceutske tehničare

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona ljudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Prevencija tromboembolizma kod bolesnika sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom Kardiologija

Prevencija tromboembolizma kod bolesnika sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom

Oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K (varfarin, acenokumarol, fenprokumon) do skora je bila jedino terapijsko rešenje za bolesnike ...

Autori: AMEC edukacioni tim u saradnji sa SAFA Saznajte više
Primarna prevencija kardiovaskularnih bolesti sa posebnim osvrtom na ulogu ACE inhibitora i statina
Kardiologija

Primarna prevencija kardiovaskularnih bolesti sa posebnim osvrtom na ulogu ACE inhibitora i statina

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svetu. U zemljama Evrope, odgovorne su za smrt 42% žena i 38% muškaraca, mlađih od 75 godina. Prevencija kar...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Sinergija znanja i iskustva u savremenom tretmanu arterijske hipertenzije Kardiologija

Sinergija znanja i iskustva u savremenom tretmanu arterijske hipertenzije

Svaki lekar koji se bavi lečenjem arterijske hipertenzije primetio je da je za optimalnu terapiju potrebno nekoliko antihipertenzivnih lekova. Da su za posti...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri