Edukacije Arhiva

Sličnosti i razlike astme i HOBP Kardiologija

Sličnosti i razlike astme i HOBP

Astma je hronično inflamatorno oboljenje disajnih puteva. Hronična inflamacija je udružena sa hiperreaktivnošću disajnih puteva koja dovodi do ponavlj...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Savremeni tokovi astme i HOBP Kardiologija

Savremeni tokovi astme i HOBP

Astma je hronično inflamatorno obolenje disajnih puteva, i predstavlja jednu od dve najčečće bolesti disajnih puteva. Hronična inflamacija je udružena sa hip...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
SPC - startna dvojna kombinacija u 1 tableti - pojednostavljen algoritam lečenja AH Kardiologija

SPC - startna dvojna kombinacija u 1 tableti - pojednostavljen algoritam lečenja AH

Visoka prevalencija arterijske hipertenzije i niska stopa kontrole krvnog pritiska kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom zahtevaju intenzivniji pristup...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Koje je pravo rešenje za bol? Kardiologija

Koje je pravo rešenje za bol?

Bol je neprijatno emocionalno i senzorno iskustvo koje potiče zbog aktuelnog ili potencijalnog oštećenja tkiva. Akutni bol je uglavnom reakcija na nov...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Koriguj dioptriju, progledaj! Epidemiološki, tržište Srbije, izazovi ... Kardiologija

Koriguj dioptriju, progledaj! Epidemiološki, tržište Srbije, izazovi ...

Arterijska hipertenzija predstavlja globalnu epidemiju i vodeći uzročnik povećanog rizika za mortalitet i morbiditet na globalnom novou. Povišen krvni...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Kako uspešno do cilja? Novi vodič za lečenje arterijske hipertenzije Evropskog udruženja kardiologa. Kardiologija

Kako uspešno do cilja? Novi vodič za lečenje arterijske hipertenzije Evropskog udruženja kardiologa.

U poslednje tri decenije, više od polovine smanjenja kardiovaskularnog mortaliteta se pripisuje promenama u nivou faktora rizika kod populacije, pre s...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Korak napred u antihipertenzivnoj terapiji Kardiologija

Korak napred u antihipertenzivnoj terapiji

Hipertenzija je masovna bolest savremenog sveta i uprkos ogromnim sredstvima koja se ulažu u cilju napretka u lečenju i prevenciji i dalje smo svedoci čestih...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Gastroprotekcija i nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) Kardiologija

Gastroprotekcija i nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)

Gastroprotekcija danas predstavlja efikasan način prevencije nastanka komplikacija korišćenja nesteroidnih anti-inflamatornih lekova (NSAIL). U uspost...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Prevencija KV događaja-mit ili realnost? Kardiologija

Prevencija KV događaja-mit ili realnost?

Fiksna kombinacija lekova koji sadrže inhibitor sistema renina angiotensin aldosteron i antagonist kalcijumskih kanala jeste racionalan pristup postizanju ci...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Single Pill Combination SRC ESS/ESH 2018 - zaštita pacijenta od samog starta Kardiologija

Single Pill Combination SRC ESS/ESH 2018 - zaštita pacijenta od samog starta

Visoka prevalencija arterijske hipertenzije i niska stopa kontrole krvnog pritiska kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom zahtevaju intenzivniji pristup...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri