Edukacije

ABCD-a sekundarne prevencije kardiovaskularnih događaja Kardiologija

ABCD-a sekundarne prevencije kardiovaskularnih događaja

Bolest koronarnih arterija (KB) je patološki proces koji se karakteriše akumulacijom aterosklerotskog plaka u epikardnim arterijama, koji može ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Srčani udar se može dogoditi bilo kome, bilo kada i bilo gde... šta promeniti i primeniti da do toga ne dođe? Kardiologija

Srčani udar se može dogoditi bilo kome, bilo kada i bilo gde... šta promeniti i primeniti da do toga ne dođe?

I pored napretka kako u dijagnostici tako i u terapiji intrahospitalni mortalitet od infarkta miokarda sa ST elevacijom (STEMI) još uvek ostaje značaj...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Proveri, kontroliši, leči i spreči na vreme Kardiologija

Proveri, kontroliši, leči i spreči na vreme

Kardiovaskularne boleti su vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta savremenog čoveka. 17,6 miliona ljudi godišnje umire zbog kardiovaskularnih bolesti ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
3K za primarnu i sekundarnu KV prevenciju (kada započeti, koje su ciljne vrednosti, koliko dugo lečiti?) Kardiologija

3K za primarnu i sekundarnu KV prevenciju (kada započeti, koje su ciljne vrednosti, koliko dugo lečiti?)

Učestalost smrtnosti od bolesti Kardiovaskularnog sistema je počela da se smanjuje u zemljama razvijenog sveta. Analizom epidemiloških studija pokazal...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Novine u preporukama za lečenje arterijske hipertenzije i dislipidemija fokusirane na efikasniju primarnu i sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti Kardiologija

Novine u preporukama za lečenje arterijske hipertenzije i dislipidemija fokusirane na efikasniju primarnu i sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti

Polovinom 2018. objavljene su Evropske preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije, a septembra meseca prošle godine i Preporuke za di...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Telmisartan - više od antihipertenziva Kardiologija

Telmisartan - više od antihipertenziva

Suština delovanja ove klase antihipertenziva je u ostvarivanju hidrofobne veze između fenil grupe sartana i AT1 receptora i jonskoj interreakciji izme...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Nizak rast - deca rođena mala za gestacionu dob Pedijatrija

Nizak rast - deca rođena mala za gestacionu dob

Rast dece do skora se smatrao sudbinom te nije postojala niti doktrina prepoznavanja dece niskog rasta, niti doktrina njihovog lečenja. Patologija niskog ras...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Hipertenzija 2019: Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 2018. ЕЅС/ЕЅХ i 2017. АСС/АНА Kardiologija

Hipertenzija 2019: Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 2018. ЕЅС/ЕЅХ i 2017. АСС/АНА

Preporuke za dijagnostiku i lečenje hipertenzije uz saradnju Evropskog kardiološkog društva (ESC) i Evropskog društva za hipertenziju (E...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije Kardiologija

Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije

Klasifikacija stepena HTA omogućava da se tačnije proceni rizik za KV događaje u zavisnosti za prisustvo/odsustvo drugih faktora prema SCORE sistemu. HTA ste...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Nisu svi beta blokatori isti: izbacite stare, ubacite nove Kardiologija

Nisu svi beta blokatori isti: izbacite stare, ubacite nove

Beta-blokatori su grupa lekova koja blokira dejstvo hormona adrenalina i noradrenalina na srce i dru...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri