Edukacije

Zašto su nam potrebni novi oralni antikoagulantni lekovi? Kardiologija

Zašto su nam potrebni novi oralni antikoagulantni lekovi?

Atrijalna fibrilacija (AF) je najčešća produžena srčana aritmija u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Prisutna je kod 6 miliona lјudi u Evropi. Sa starošć...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu Kardiologija

Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu

Kada dođe do prekida endotelnog jednoslojnog pokrivača, subendotelne strukture postaju dostupne krvnoj struji. Perkutane koronarne intervencije (PKI), obično...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Maligni poremećaji ritma u akutnom koronarnom sindromu Kardiologija

Maligni poremećaji ritma u akutnom koronarnom sindromu

Najčešći uzroci mortaliteta u akutnom koronarnom sindromu su maligni poremećaji ritma koji se najčešće javlјaju u ranoj fazi akutnog koronarnog sindroma. Meh...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Primena statina u kliničkoj praksi - od primarne do sekundarne prevencije Kardiologija

Primena statina u kliničkoj praksi - od primarne do sekundarne prevencije

Statini su lekovi koji inhibiraju biosintezu holesterola. Centralni efekat je smanjenje cirkulišućeg nivoa LDL holesterola. Sniženje LDL holesterola za 1 mmo...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta kroz prikaze slučajeva i pitanja i odgovore Kardiologija

Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta kroz prikaze slučajeva i pitanja i odgovore

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona lјudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih smrti...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri