Edukacije

Oštećenje ciljnih organa u arterijskoj hipertenziji Kardiologija

Oštećenje ciljnih organa u arterijskoj hipertenziji

Hipertenzija – povišen krvni pritisak (KP) je glavni faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Savremeni pristup proceni rizika pacijenata sa hipertenzijom ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Primena blokatora angiotenzin 1 receptora - stvarna dobit ili moda Kardiologija

Primena blokatora angiotenzin 1 receptora - stvarna dobit ili moda

Sistem renin angiotenzin aldosteron ima važnu ulogu u kardiovaskularnoj homeostazi, a svoju aktivnost ostvaruje, dominantno, preko Angiotenzina II (ATII), ko...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Sistem renin angiotenzin aldosteron – patofiziološka uloga i farmakološka blokada inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima Kardiologija

Sistem renin angiotenzin aldosteron – patofiziološka uloga i farmakološka blokada inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima

Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) blokirajući aktivnost ACE blokiraju konverziju angiotenzina I u angiotenzina II i dovode ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Stabilna angina pektoris i miokardna revaskularizacija Kardiologija

Stabilna angina pektoris i miokardna revaskularizacija

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona ljudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare Gastroenterologija

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) je jedno od najčešćih oboljenja zbog kojih se pacijenti upućuju gastroenterologu. Prevalenca GERB-a varira u ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Savremena antitrombocitna terapija Kardiologija

Savremena antitrombocitna terapija

Trombociti imaju centralno mesto u patogenezi arterijske tromboze i kasnijih komplikacija ove bolesti, te adekvatna blokada trombocitne funkcij...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Proširene mere reanimacije (ALS) Advanced Life Support Kardiologija

Proširene mere reanimacije (ALS) Advanced Life Support

Srčani zastoj predstavlja vodeći uzrok smrti u svetu. Najčešće je posledica ishemijske bolesti srca i izazvan je malignim poremećajima ritma srca. Osno...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri