Edukacije

Blokatori AT1 receptora u smanjenju kardiovaskularnog rizika  Kardiologija

Blokatori AT1 receptora u smanjenju kardiovaskularnog rizika

Evropske preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije ostavljaju lekaru slobodu da u terapiji izabere odgovarajuću ili odgovarajuće klase antihip...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije Kardiologija

Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije

Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije
Arterijska hipertenzija predstavlja povišene vrednosti sistolnog krvnog ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Mala škola EKG: EKG u kliničkoj praksi Kardiologija

Mala škola EKG: EKG u kliničkoj praksi

Elektrokardiografija (EKG) je suverena metoda za otkrivanje različitih poremećaja srčanog ritma, kao i za otkrivanje različitih oblika akutne ishemije miokar...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Mala škola EKG-a: Osnovi elektrokardiografije Kardiologija

Mala škola EKG-a: Osnovi elektrokardiografije

Elektrokardiografija (EKG) predstavlja jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda pregleda kardiovaskularnih bolesnika. EKG ima veliku kliničku moć jer može ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapija prehlade - farmakoekonomski aspekti Alergologija

Terapija prehlade - farmakoekonomski aspekti

Virusna infekcija gornjih respiratornih puteva koju najčešće nazivano prehladom je samo-limitirajuće, kontaginozno stanje koje se karatkteriše...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Upotreba novih beta blokatora u savremenoj terapiji Kardiologija

Upotreba novih beta blokatora u savremenoj terapiji

Beta-blokatori su grupa lekova koja blokira dejstvo hormona adrenalina i noradrenalina na srce i dru...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Efikasnost i bezbednost nesteroidnih antiinflamatornih lekova Reumatologija

Efikasnost i bezbednost nesteroidnih antiinflamatornih lekova

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su jedni od najpropisivanijih lekova na svetu. Samo se u SAD godišnje propiše više od sto mi...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Uloga perindoprila u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima u smanjenju kardiovaskularnog rizika Kardiologija

Uloga perindoprila u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima u smanjenju kardiovaskularnog rizika

Arterijska hipertenzija je ozbiljan zdravstveni problem. Pretpostavlja se da će do 2025 godine 1,6 biliona stanovnika zemlje imati arterijsku hipertenziju. P...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Preporuke za lečenje dislipidemije 2016 evropskog udruženja kardiologa i evropskog udruženja za aterosklerozu Kardiologija

Preporuke za lečenje dislipidemije 2016 evropskog udruženja kardiologa i evropskog udruženja za aterosklerozu

Preporuke za lečenje dislipidemija 2016 Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja za ateroslklerozu

Najnovije Preporuke za lečenje dislipi...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Racionalna empirijska primena antibiotika u infekcijama respiratornih puteva kao osnova borbe protiv bakterijske rezistencije Pulmologija

Racionalna empirijska primena antibiotika u infekcijama respiratornih puteva kao osnova borbe protiv bakterijske rezistencije

Srbija spada u red zemalja sa najvišom stopom propisivanosti antibiotika u Evropi. Na osnovu podataka studije koju je sprovela ESAC i ECDC u Srbiji je...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri