Edukacije

Primena blokatora angiotenzin 1 receptora - stvarna dobit ili moda Kardiologija

Primena blokatora angiotenzin 1 receptora - stvarna dobit ili moda

Sistem renin angiotenzin aldosteron ima važnu ulogu u kardiovaskularnoj homeostazi, a svoju aktivnost ostvaruje, dominantno, preko Angiotenzina II (ATII), ko...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Sistem renin angiotenzin aldosteron – patofiziološka uloga i farmakološka blokada inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima Kardiologija

Sistem renin angiotenzin aldosteron – patofiziološka uloga i farmakološka blokada inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima

Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) blokirajući aktivnost ACE blokiraju konverziju angiotenzina I u angiotenzina II i dovode ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Stabilna angina pektoris i miokardna revaskularizacija Kardiologija

Stabilna angina pektoris i miokardna revaskularizacija

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona ljudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare Gastroenterologija

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) je jedno od najčešćih oboljenja zbog kojih se pacijenti upućuju gastroenterologu. Prevalenca GERB-a varira u ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Osnovni kurs ehokardiografije Kardiologija

Osnovni kurs ehokardiografije

Obuhvata edukaciju specijalista Interne medicine i Kardiologije za samostalno izvođenje ehokardiografskog pregleda i tumačenje nalaza, tokom 25 časova ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Savremena dijagnostika i lečenje plućne tromboembolije sa posebnim osvrtom na primenu novih - direktnih oralnih antikoagulantnih lekova Kardiologija

Savremena dijagnostika i lečenje plućne tromboembolije sa posebnim osvrtom na primenu novih - direktnih oralnih antikoagulantnih lekova

Test logički vodi kroz najvažnija pitanja koja se postavljaju pred kliničara koji treba da dijagnostikuje i leči pacijente sa plućnom trombomebolijom (PTE). U p...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Mesto acetil-salicilne kiseline u kardiologiji Kardiologija

Mesto acetil-salicilne kiseline u kardiologiji

Kardiovaskularna oboljenja, naročito akutni koronarni sindromi, predstavljaju vodeći uzrok smrti širom sveta, kao i kod nas. Svaki akutni koronarni događaj podr...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri