Edukacije

Racionalna terapija prehlade,blage i samo-izlečive bolesti sa ozbiljnim zdravstveno-ekonomskim posledicama i mogućim komplikacijama Alergologija

Racionalna terapija prehlade,blage i samo-izlečive bolesti sa ozbiljnim zdravstveno-ekonomskim posledicama i mogućim komplikacijama

Virusna infekcija gornjih respiratornih puteva koju najčešće nazivano prehladom je samo-limitirajuće, kontaginozno stanje koje se karatkteriše...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapija rezidualnog kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 Kardiologija

Terapija rezidualnog kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

Dobro je poznato da se pod uticajem multipnih faktora rizika u endotelu krvnih sudova dešavaju, prvo biohemijske, a kasnije i morfološke promen...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijagnoza novonastale srčane insuficijencije i primena beta blokatora Kardiologija

Dijagnoza novonastale srčane insuficijencije i primena beta blokatora

Srčana insuficijencija je klinički entitet čija prognoza može biti jednaka prognozi maligne bolesti. Od velike važnosti je postaviti dijagnozu što ran...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijabetes - važnost samokontrole Endokrinologija

Dijabetes - važnost samokontrole

Dijagnostički kriterijumi dijabetesa bazirani su na merenju glikemije u krvi, bilo da simptomi postoje ili ne postoje:
1. Simptomi dijabetesa i glikemij...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Metabolički sindrom Kardiologija

Metabolički sindrom

Metabolički sindrom (MS) je termin koji definiše skup kardiovaskularnih faktora rizika kod osoba sa inzulinskom rezistencijom ili kod gojaznih i od...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijabetesna ketoacidoza - kako je dijagnostikovati i lečiti? Endokrinologija

Dijabetesna ketoacidoza - kako je dijagnostikovati i lečiti?

DKA predstavlja najčešći uzrok smrti povezan sa dijabetesom dece. Zbog DKA umire nešto manje od 0.5% obolelih – najčešće zbog propratnog edema mozga (u...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijabetes kod mladih - kako ga lečiti? Endokrinologija

Dijabetes kod mladih - kako ga lečiti?

Naizgled precizna nomenklatura Ekspertskog komiteta iz 2003.godine i podela na tip 1 i tip 2 dijabetesa danas teško da može da izdrži proveru vremena -...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijabetes - kako postaviti dijagnozu kod mladih?
Endokrinologija

Dijabetes - kako postaviti dijagnozu kod mladih?

Dijagnostički kriterijumi dijabetesa bazirani su na merenju glikemije u krvi, bilo da simptomi postoje ili ne postoje:

1. Simptomi dija...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Mesto acetil-salicilne kiseline u kardiologiji Kardiologija

Mesto acetil-salicilne kiseline u kardiologiji

Kardiovaskularna oboljenja, naročito akutni koronarni sindromi, predstavljaju vodeći uzrok smrti širom sveta, kao i kod nas. Svaki akutni koronarni događaj podr...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Savremena dijagnostika i lečenje plućne tromboembolije sa posebnim osvrtom na primenu novih - direktnih oralnih antikoagulantnih lekova Kardiologija

Savremena dijagnostika i lečenje plućne tromboembolije sa posebnim osvrtom na primenu novih - direktnih oralnih antikoagulantnih lekova

Test logički vodi kroz najvažnija pitanja koja se postavljaju pred kliničara koji treba da dijagnostikuje i leči pacijente sa plućnom trombomebolijom (PTE). U p...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri