Edukacije

Proširene mere reanimacije (ALS) Advanced Life Support Kardiologija

Proširene mere reanimacije (ALS) Advanced Life Support

Srčani zastoj predstavlja vodeći uzrok smrti u svetu. Najčešće je posledica ishemijske bolesti srca i izazvan je malignim poremećajima ritma srca. Osno...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Osnovni kurs ehokardiografije Kardiologija

Osnovni kurs ehokardiografije

Obuhvata edukaciju specijalista Interne medicine i Kardiologije za samostalno izvođenje ehokardiografskog pregleda i tumačenje nalaza, tokom 25 časova ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Savremena dijagnostika i lečenje plućne tromboembolije sa posebnim osvrtom na primenu novih - direktnih oralnih antikoagulantnih lekova Kardiologija

Savremena dijagnostika i lečenje plućne tromboembolije sa posebnim osvrtom na primenu novih - direktnih oralnih antikoagulantnih lekova

Test logički vodi kroz najvažnija pitanja koja se postavljaju pred kliničara koji treba da dijagnostikuje i leči pacijente sa plućnom trombomebolijom (PTE). U p...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Mesto acetil-salicilne kiseline u kardiologiji Kardiologija

Mesto acetil-salicilne kiseline u kardiologiji

Kardiovaskularna oboljenja, naročito akutni koronarni sindromi, predstavljaju vodeći uzrok smrti širom sveta, kao i kod nas. Svaki akutni koronarni događaj podr...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijagnoza i oralna terapija dijabetes melitusa tip 2 Endokrinologija

Dijagnoza i oralna terapija dijabetes melitusa tip 2

Dijagnoza dijabetes mellitusa Prema preporukama SZO, OGTT je potrebno primeniti kod osoba sa glikemijom našte između 6.1–6.9 mmol/l , dakle ne onda kada I pre...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijabetes - kako postaviti dijagnozu kod mladih?
Endokrinologija

Dijabetes - kako postaviti dijagnozu kod mladih?

Dijagnostički kriterijumi dijabetesa bazirani su na merenju glikemije u krvi, bilo da simptomi postoje ili ne postoje:

1. Simptomi dija...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijabetes kod mladih - kako ga lečiti? Endokrinologija

Dijabetes kod mladih - kako ga lečiti?

Naizgled precizna nomenklatura Ekspertskog komiteta iz 2003.godine i podela na tip 1 i tip 2 dijabetesa danas teško da može da izdrži proveru vremena -...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijabetesna ketoacidoza - kako je dijagnostikovati i lečiti? Endokrinologija

Dijabetesna ketoacidoza - kako je dijagnostikovati i lečiti?

DKA predstavlja najčešći uzrok smrti povezan sa dijabetesom dece. Zbog DKA umire nešto manje od 0.5% obolelih – najčešće zbog propratnog edema mozga (u...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri