Edukacije

Dijagnoza novonastale srčane insuficijencije i primena beta blokatora Kardiologija

Dijagnoza novonastale srčane insuficijencije i primena beta blokatora

Srčana insuficijencija je klinički entitet čija prognoza može biti jednaka prognozi maligne bolesti. Od velike važnosti je postaviti dijagnozu što ran...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapija rezidualnog kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 Kardiologija

Terapija rezidualnog kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

Dobro je poznato da se pod uticajem multipnih faktora rizika u endotelu krvnih sudova dešavaju, prvo biohemijske, a kasnije i morfološke promen...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Racionalna terapija prehlade,blage i samo-izlečive bolesti sa ozbiljnim zdravstveno-ekonomskim posledicama i mogućim komplikacijama Alergologija

Racionalna terapija prehlade,blage i samo-izlečive bolesti sa ozbiljnim zdravstveno-ekonomskim posledicama i mogućim komplikacijama

Virusna infekcija gornjih respiratornih puteva koju najčešće nazivano prehladom je samo-limitirajuće, kontaginozno stanje koje se karatkteriše...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Racionalna empirijska primena antibiotika u infekcijama respiratornih puteva kao osnova borbe protiv bakterijske rezistencije Pulmologija

Racionalna empirijska primena antibiotika u infekcijama respiratornih puteva kao osnova borbe protiv bakterijske rezistencije

Srbija spada u red zemalja sa najvišom stopom propisivanosti antibiotika u Evropi. Na osnovu podataka studije koju je sprovela ESAC i ECDC u Srbiji je...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri