Edukacije

Terapija rezidualnog kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 Kardiologija

Terapija rezidualnog kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

Dobro je poznato da se pod uticajem multipnih faktora rizika u endotelu krvnih sudova dešavaju, prvo biohemijske, a kasnije i morfološke promen...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Racionalna terapija prehlade,blage i samo-izlečive bolesti sa ozbiljnim zdravstveno-ekonomskim posledicama i mogućim komplikacijama Alergologija

Racionalna terapija prehlade,blage i samo-izlečive bolesti sa ozbiljnim zdravstveno-ekonomskim posledicama i mogućim komplikacijama

Virusna infekcija gornjih respiratornih puteva koju najčešće nazivano prehladom je samo-limitirajuće, kontaginozno stanje koje se karatkteriše...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Racionalna empirijska primena antibiotika u infekcijama respiratornih puteva kao osnova borbe protiv bakterijske rezistencije Pulmologija

Racionalna empirijska primena antibiotika u infekcijama respiratornih puteva kao osnova borbe protiv bakterijske rezistencije

Srbija spada u red zemalja sa najvišom stopom propisivanosti antibiotika u Evropi. Na osnovu podataka studije koju je sprovela ESAC i ECDC u Srbiji je...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Preporuke za lečenje dislipidemije 2016 evropskog udruženja kardiologa i evropskog udruženja za aterosklerozu Kardiologija

Preporuke za lečenje dislipidemije 2016 evropskog udruženja kardiologa i evropskog udruženja za aterosklerozu

Preporuke za lečenje dislipidemija 2016 Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja za ateroslklerozu

Najnovije Preporuke za lečenje dislipi...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Uloga perindoprila u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima u smanjenju kardiovaskularnog rizika Kardiologija

Uloga perindoprila u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima u smanjenju kardiovaskularnog rizika

Arterijska hipertenzija je ozbiljan zdravstveni problem. Pretpostavlja se da će do 2025 godine 1,6 biliona stanovnika zemlje imati arterijsku hipertenziju. P...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri