Edukacije

Savremeno medikamentno lečenje stabilne angine pektoris Kardiologija

Savremeno medikamentno lečenje stabilne angine pektoris

Stabilnu koronarnu bolest karakterišu reverzibilne epizode dizbalansa između potrebe i snabdevanja miokarda kiseonikom, koje po pravilu nastaju u ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Racionalna farmakoterapija nemalignog bola
Farmakologija

Racionalna farmakoterapija nemalignog bola

Farmakoterapija je prvi i osnovni način terapije bola, različite etiologije. Racionalna farmakoterapija je ciljana primena analgetika prema vrsti i jačini bo...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijabetes - važnost samokontrole Endokrinologija

Dijabetes - važnost samokontrole

Dijagnostički kriterijumi dijabetesa bazirani su na merenju glikemije u krvi, bilo da simptomi postoje ili ne postoje:
1. Simptomi dijabetesa i glikemij...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Dijagnoza novonastale srčane insuficijencije i primena beta blokatora Kardiologija

Dijagnoza novonastale srčane insuficijencije i primena beta blokatora

Srčana insuficijencija je klinički entitet čija prognoza može biti jednaka prognozi maligne bolesti. Od velike važnosti je postaviti dijagnozu što ran...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapija rezidualnog kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 Kardiologija

Terapija rezidualnog kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

Dobro je poznato da se pod uticajem multipnih faktora rizika u endotelu krvnih sudova dešavaju, prvo biohemijske, a kasnije i morfološke promen...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri