Edukacije

Preporuke za lečenje dislipidemije 2016 evropskog udruženja kardiologa i evropskog udruženja za aterosklerozu Kardiologija

Preporuke za lečenje dislipidemije 2016 evropskog udruženja kardiologa i evropskog udruženja za aterosklerozu

Preporuke za lečenje dislipidemija 2016 Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja za ateroslklerozu

Najnovije Preporuke za lečenje dislipi...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Uloga perindoprila u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima u smanjenju kardiovaskularnog rizika Kardiologija

Uloga perindoprila u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima u smanjenju kardiovaskularnog rizika

Arterijska hipertenzija je ozbiljan zdravstveni problem. Pretpostavlja se da će do 2025 godine 1,6 biliona stanovnika zemlje imati arterijsku hipertenziju. P...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapija bola kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima Kardiologija

Terapija bola kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima

Farmakoterapija je prvi i osnovi način terapije bola, različite etiologije. Racionalna farmakoterapija je ciljana primena analgetika prema vrsti i jačini bol...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Efikasnost i bezbednost nesteroidnih antiinflamatornih lekova Reumatologija

Efikasnost i bezbednost nesteroidnih antiinflamatornih lekova

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su jedni od najpropisivanijih lekova na svetu. Samo se u SAD godišnje propiše više od sto mi...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Upotreba novih beta blokatora u savremenoj terapiji Kardiologija

Upotreba novih beta blokatora u savremenoj terapiji

Beta-blokatori su grupa lekova koja blokira dejstvo hormona adrenalina i noradrenalina na srce i dru...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapija prehlade - farmakoekonomski aspekti Alergologija

Terapija prehlade - farmakoekonomski aspekti

Virusna infekcija gornjih respiratornih puteva koju najčešće nazivano prehladom je samo-limitirajuće, kontaginozno stanje koje se karatkteriše...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri