Edukacije

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare Gastroenterologija

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) je jedno od najčešćih oboljenja zbog kojih se pacijenti upućuju gastroenterologu. Prevalenca GERB-a varira u ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Stabilna angina pektoris i miokardna revaskularizacija Kardiologija

Stabilna angina pektoris i miokardna revaskularizacija

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona ljudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Sistem renin angiotenzin aldosteron – patofiziološka uloga i farmakološka blokada inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima Kardiologija

Sistem renin angiotenzin aldosteron – patofiziološka uloga i farmakološka blokada inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima

Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) blokirajući aktivnost ACE blokiraju konverziju angiotenzina I u angiotenzina II i dovode ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Oštećenje ciljnih organa u arterijskoj hipertenziji Kardiologija

Oštećenje ciljnih organa u arterijskoj hipertenziji

Hipertenzija – povišen krvni pritisak (KP) je glavni faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Savremeni pristup proceni rizika pacijenata sa hipertenzijom ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta kroz prikaze slučajeva i pitanja i odgovore Kardiologija

Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta kroz prikaze slučajeva i pitanja i odgovore

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona lјudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih smrti...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu Kardiologija

Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu

Kada dođe do prekida endotelnog jednoslojnog pokrivača, subendotelne strukture postaju dostupne krvnoj struji. Perkutane koronarne intervencije (PKI), obično...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Zašto su nam potrebni novi oralni antikoagulantni lekovi? Kardiologija

Zašto su nam potrebni novi oralni antikoagulantni lekovi?

Atrijalna fibrilacija (AF) je najčešća produžena srčana aritmija u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Prisutna je kod 6 miliona lјudi u Evropi. Sa starošć...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri