Edukacije

Efikasnost i bezbednost nesteroidnih antiinflamatornih lekova Reumatologija

Efikasnost i bezbednost nesteroidnih antiinflamatornih lekova

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su jedni od najpropisivanijih lekova na svetu. Samo se u SAD godišnje propiše više od sto mi...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Upotreba novih beta blokatora u savremenoj terapiji Kardiologija

Upotreba novih beta blokatora u savremenoj terapiji

Beta-blokatori su grupa lekova koja blokira dejstvo hormona adrenalina i noradrenalina na srce i dru...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapija prehlade - farmakoekonomski aspekti Alergologija

Terapija prehlade - farmakoekonomski aspekti

Virusna infekcija gornjih respiratornih puteva koju najčešće nazivano prehladom je samo-limitirajuće, kontaginozno stanje koje se karatkteriše...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Mala škola EKG-a: Osnovi elektrokardiografije Kardiologija

Mala škola EKG-a: Osnovi elektrokardiografije

Elektrokardiografija (EKG) predstavlja jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda pregleda kardiovaskularnih bolesnika. EKG ima veliku kliničku moć jer može ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije Kardiologija

Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije

Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije
Arterijska hipertenzija predstavlja povišene vrednosti sistolnog krvnog ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Blokatori AT1 receptora u smanjenju kardiovaskularnog rizika  Kardiologija

Blokatori AT1 receptora u smanjenju kardiovaskularnog rizika

Evropske preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije ostavljaju lekaru slobodu da u terapiji izabere odgovarajuću ili odgovarajuće klase antihip...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri