Edukacije

Mala škola EKG-a: Osnovi elektrokardiografije Kardiologija

Mala škola EKG-a: Osnovi elektrokardiografije

Elektrokardiografija (EKG) predstavlja jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda pregleda kardiovaskularnih bolesnika. EKG ima veliku kliničku moć jer može ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Mala škola EKG: EKG u kliničkoj praksi Kardiologija

Mala škola EKG: EKG u kliničkoj praksi

Elektrokardiografija (EKG) je suverena metoda za otkrivanje različitih poremećaja srčanog ritma, kao i za otkrivanje različitih oblika akutne ishemije miokar...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije Kardiologija

Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije

Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije
Arterijska hipertenzija predstavlja povišene vrednosti sistolnog krvnog ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Blokatori AT1 receptora u smanjenju kardiovaskularnog rizika  Kardiologija

Blokatori AT1 receptora u smanjenju kardiovaskularnog rizika

Evropske preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije ostavljaju lekaru slobodu da u terapiji izabere odgovarajuću ili odgovarajuće klase antihip...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Savremeni stavovi u lečenju, prevenciji i kontroli bronhijalne astme Pulmologija

Savremeni stavovi u lečenju, prevenciji i kontroli bronhijalne astme

Astma je inflamatorno oboljenje izazvano ponavljanim reakcijama rane i kasne faze preosetljivosti koje se odvijaju u plućima, a koje vode nastanku kliničko-p...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije Kardiologija

Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije

Klasifikacija stepena HTA omogućava da se tačnije proceni rizik za KV događaje u zavisnosti za prisustvo/odsustvo drugih faktora prema SCORE sistemu. HTA ste...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri