Edukacije

Savremeni stavovi u lečenju, prevenciji i kontroli bronhijalne astme Pulmologija

Savremeni stavovi u lečenju, prevenciji i kontroli bronhijalne astme

Astma je inflamatorno oboljenje izazvano ponavljanim reakcijama rane i kasne faze preosetljivosti koje se odvijaju u plućima, a koje vode nastanku kliničko-p...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije Kardiologija

Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije

Klasifikacija stepena HTA omogućava da se tačnije proceni rizik za KV događaje u zavisnosti za prisustvo/odsustvo drugih faktora prema SCORE sistemu. HTA ste...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Hipertenzija 2019: Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 2018. ЕЅС/ЕЅХ i 2017. АСС/АНА Kardiologija

Hipertenzija 2019: Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 2018. ЕЅС/ЕЅХ i 2017. АСС/АНА

Preporuke za dijagnostiku i lečenje hipertenzije uz saradnju Evropskog kardiološkog društva (ESC) i Evropskog društva za hipertenziju (E...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Napredni kurs za savetnike u psihodinamskoj i porodičnoj psihoterapiji Psihijatrija

Napredni kurs za savetnike u psihodinamskoj i porodičnoj psihoterapiji

Edukacija Napredni kurs za savetnike u psihodinamskoj i porodičnoj psihoterapiji predstavlja vid obrazovanja koji polaznicima omogućava da ovladaju naprednij...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Prevencija starenja endotela krvnih sudova naših pacijenata! Kardiologija

Prevencija starenja endotela krvnih sudova naših pacijenata!

Endotel predstavlja najveći endokrini organ u organizmu čoveka. Morfološki i funkcionalno očuvan endotel znači ravnotežu faktora konstrikcije i relaks...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Lečenje arterijske hipertenzije - koji ACEI? Nije svejedno! Kardiologija

Lečenje arterijske hipertenzije - koji ACEI? Nije svejedno!

Arterijska hipertenzija je najčešće hronično nezarazno oboljenje savremenog čoveka. Procenjeno je da je 2015. godine od arterijske hipertenzije u svet...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri