Edukacije

Hipertenzija 2019: Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 2018. ЕЅС/ЕЅХ i 2017. АСС/АНА Kardiologija

Hipertenzija 2019: Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 2018. ЕЅС/ЕЅХ i 2017. АСС/АНА

Preporuke za dijagnostiku i lečenje hipertenzije uz saradnju Evropskog kardiološkog društva (ESC) i Evropskog društva za hipertenziju (E...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Napredni kurs za savetnike u psihodinamskoj i porodičnoj psihoterapiji Psihijatrija

Napredni kurs za savetnike u psihodinamskoj i porodičnoj psihoterapiji

Edukacija Napredni kurs za savetnike u psihodinamskoj i porodičnoj psihoterapiji predstavlja vid obrazovanja koji polaznicima omogućava da ovladaju naprednij...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Prevencija starenja endotela krvnih sudova naših pacijenata! Kardiologija

Prevencija starenja endotela krvnih sudova naših pacijenata!

Endotel predstavlja najveći endokrini organ u organizmu čoveka. Morfološki i funkcionalno očuvan endotel znači ravnotežu faktora konstrikcije i relaks...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Lečenje arterijske hipertenzije - koji ACEI? Nije svejedno! Kardiologija

Lečenje arterijske hipertenzije - koji ACEI? Nije svejedno!

Arterijska hipertenzija je najčešće hronično nezarazno oboljenje savremenog čoveka. Procenjeno je da je 2015. godine od arterijske hipertenzije u svet...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Važnost odabira optimalnog nesteroidnog antiinflamatornog leka Kardiologija

Važnost odabira optimalnog nesteroidnog antiinflamatornog leka

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) spadaju u grupu lekova koji se najčešće primenjuju u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Iako je njihov ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapijski algoritam lečenja arterijske hipertenzije - prednosti početne primene kombinovane terapije Kardiologija

Terapijski algoritam lečenja arterijske hipertenzije - prednosti početne primene kombinovane terapije

Arterijska hipertenzija se definiše kao vrednost sistolnog krvnog pritiska ≥ 140 i/ili dijastolnog krvnog pritiska ≥90 mmHg. Procenjuje se da u ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Prevenirajte KV događaje, kreirajte budućnost vašeg pacijenta! Kardiologija

Prevenirajte KV događaje, kreirajte budućnost vašeg pacijenta!

Kardiovaskularne bolesti (KVB) su i dalje vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta. Zbog posledica KVB u Evropi svake godine umre 4 miliona ljudi. Globalna pre...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri