Edukacije

Važnost odabira optimalnog nesteroidnog antiinflamatornog leka Kardiologija

Važnost odabira optimalnog nesteroidnog antiinflamatornog leka

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) spadaju u grupu lekova koji se najčešće primenjuju u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Iako je njihov ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapijski algoritam lečenja arterijske hipertenzije - prednosti početne primene kombinovane terapije Kardiologija

Terapijski algoritam lečenja arterijske hipertenzije - prednosti početne primene kombinovane terapije

Arterijska hipertenzija se definiše kao vrednost sistolnog krvnog pritiska ≥ 140 i/ili dijastolnog krvnog pritiska ≥90 mmHg. Procenjuje se da u ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Prevenirajte KV događaje, kreirajte budućnost vašeg pacijenta! Kardiologija

Prevenirajte KV događaje, kreirajte budućnost vašeg pacijenta!

Kardiovaskularne bolesti (KVB) su i dalje vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta. Zbog posledica KVB u Evropi svake godine umre 4 miliona ljudi. Globalna pre...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Prenesi znanje - produži život - klinička dokazanost koja obezbeđuje redukciju relativnog rizika od smrtnog ishoda Kardiologija

Prenesi znanje - produži život - klinička dokazanost koja obezbeđuje redukciju relativnog rizika od smrtnog ishoda

Ukupna prevalenca arterijske hipertenzije (AH) u svetu je procenjena na 1,13 milijardi sa predviđanjem da će do 2025 dostići broj od 1,5 milijardi pacijenata...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Terapija arterijske hipertenzije u svetlu novih preporuka 2018. Kardiologija

Terapija arterijske hipertenzije u svetlu novih preporuka 2018.

Faktori rizika su povezani sa naknadnom pojavom kliničkih manifestacija ateroskleroze. Direktno su povezani sa morbiditetom i mortalitetom bolesnika koji ih ...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Adekvatna gastroprotekcija uz nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) Kardiologija

Adekvatna gastroprotekcija uz nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL)

Gastroprotekcija danas predstavlja efikasan način prevencije nastanka komplikacija korišćenja nesteroidnih anti-inflamatornih lekova (NSAIL). U uspost...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Uticaj hipertenzije na kardiovaskularni rizik kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 Kardiologija

Uticaj hipertenzije na kardiovaskularni rizik kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

Arterijska hipertenzija(AH) je masovna, nezarazna bolest savremenog čovečastva. Definiše kao stanje u kome su obe ili jedna komponenta krvnog pritiska...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Single Pill Combination SRC ESS/ESH 2018 - zaštita pacijenta od samog starta Kardiologija

Single Pill Combination SRC ESS/ESH 2018 - zaštita pacijenta od samog starta

Visoka prevalencija arterijske hipertenzije i niska stopa kontrole krvnog pritiska kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom zahtevaju intenzivniji pristup...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Prevencija KV događaja-mit ili realnost? Kardiologija

Prevencija KV događaja-mit ili realnost?

Fiksna kombinacija lekova koji sadrže inhibitor sistema renina angiotensin aldosteron i antagonist kalcijumskih kanala jeste racionalan pristup postizanju ci...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Gastroprotekcija i nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) Kardiologija

Gastroprotekcija i nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)

Gastroprotekcija danas predstavlja efikasan način prevencije nastanka komplikacija korišćenja nesteroidnih anti-inflamatornih lekova (NSAIL). U uspost...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri