Edukacije

Koje je pravo rešenje za bol? Kardiologija

Koje je pravo rešenje za bol?

Bol je neprijatno emocionalno i senzorno iskustvo koje potiče zbog aktuelnog ili potencijalnog oštećenja tkiva. Akutni bol je uglavnom reakcija na nov...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
SPC - startna dvojna kombinacija u 1 tableti - pojednostavljen algoritam lečenja AH Kardiologija

SPC - startna dvojna kombinacija u 1 tableti - pojednostavljen algoritam lečenja AH

Visoka prevalencija arterijske hipertenzije i niska stopa kontrole krvnog pritiska kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom zahtevaju intenzivniji pristup...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Savremeni tokovi astme i HOBP Kardiologija

Savremeni tokovi astme i HOBP

Astma je hronično inflamatorno obolenje disajnih puteva, i predstavlja jednu od dve najčečće bolesti disajnih puteva. Hronična inflamacija je udružena sa hip...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više
Sličnosti i razlike astme i HOBP Kardiologija

Sličnosti i razlike astme i HOBP

Astma je hronično inflamatorno oboljenje disajnih puteva. Hronična inflamacija je udružena sa hiperreaktivnošću disajnih puteva koja dovodi do ponavlj...

Autori: AMEC edukacioni tim Saznajte više

Partneri