Naziv edukacije

Koriguj dioptriju, progledaj! Epidemiološki, tržište Srbije, izazovi ...

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Arterijska hipertenzija predstavlja globalnu epidemiju i vodeći uzročnik povećanog rizika za mortalitet i morbiditet na globalnom novou. Povišen krvni pritisak je vrlo često bolest koja protiče sa vrlo malo simptoma, ili su oni čak i odsutni. Smatra se da oko 40% osoba starosne dobi preko 25.godina u svetu ima povišen krvni pritisak, što je ukupno oko milijardu ljudi. Svetska zdravstva organizacija je uradila procene koje su nedavno predstavljene, gde je iznet stav da će do 2025.godine broj osoba sa arterijskom hipertenzijom na svetskom nivou biti povećan na oko 1,5 milijardi. Razvijene zemlje uglavnom beleže blagi pad broja hipertenzivnih individua, a slabije razvijene zemlje beleže porast prevalencije hipertenzije. Gotovo 50% osoba sa hipertenzijom ne zna da ima povišeni krvni pritisak. Takođe, veliki broj pacijenata, oko njih 50% onih koji znaju da imaju hipertenziju nije svesno potencijalnih posledica i ne sprovodi adekvatno lečenje. Prema sadašnjim procenama 18% svih smrtnih ishoda na svetskom nivou se može povezati sa posledicama arterijske hipertenzije
Prema podacima dobijenim iz istraživanja sprovedenog u Republici Srbiji koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, 46,5% odraslih stanovnika imalo je povišen sistolni (≥ 140 mmHg) ili dijastolni (≥ 90 mmHg) krvni pritisak ili je uzimalo lekove za snižavanje krvnog pritiska, što ukazuje na prisustvo arterijske hipertenzije različitog stepena. Dobijeni podaci predstavljaju porast u odnosu na predhodne podatke, kada je procenat stanovništva sa hipertenzijom iznosio 44,5%. Prosečna vrednost sistolnog krvnog pritiska bila 134,2 mmHg (136,3 mmHg kod muškaraca, a 131,9 mmHg kod žena), a dijastolnog krvnog pritiska 82,0 mmHg (83,4 mmHg kod muškaraca, a 80,5 mmHg kod žena). Sprovedeno istraživanje je pokazalo da je redovnu antihipertenzivnu terapiju sprovodilo samo 24,1% odraslih stanovnika Srbije.
Hipertenzija je povezana sa brojnim neželjenim događajima. Hipertenzija je jedan od glavnih faktora rizika za nastanak ishemijske bolesti srca, cerebrovaskualarne bolesti, periferne vaskularne bolesti i nepoželjnih kardiovaskularnih događaja. Verovatnoća da do njih dođe zavisi od visine krvnog pritiska i trajanja hipertenzije. Rizik raste sa povećanjem krvnog pritiska već od vrednosti 110/75 mmHg, u svim starosnim populacijama. Čak i umerena visina arterijskog krvnog pritiska je povezana sa skraćenjem životnog veka. Porast ukupnog kardiovaskularnog rizika povezanog sa hipertenzijom zavisi i od prisustva ili odsustva i drugih faktora rizika.
Arterijska hipertenzija predstavlja vodeći javno zdravstveni problem na globalnom nivou i u Srbiji, zbog veoma visoke prevalencije, nedovoljne edukacije pacijenata i niske svesti o potencijalnim komplikacijama, niskog nivoa primene terapije i neadekvatne kontrole toka bolesti, bez obzira na dostupna znanja o mogućnostima prevencije i lečenja. Upravo zbog toga je neophodno sprovoditi mere primarne prevencije na nivo opšte populacije, koje uključuju odgovarajuću javno zdravstvenu strategiju primene najnovijih stavova u lečenju i edukaciji stanovništva.

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 05.04.2019-05.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-635/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

05.04.2019 - 05.04.2020

Partneri