Naziv edukacije

Koje je pravo rešenje za bol?

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Bol je neprijatno emocionalno i senzorno iskustvo koje potiče zbog aktuelnog ili potencijalnog oštećenja tkiva. Akutni bol je uglavnom reakcija na novonastalo oštećenje i upozorava organizam na potencijalnu opasnost. Hronični bol je posledica dugotrajnog oštećenja tkiva koje ne mora biti životno ugrožavajuće ali značajno remeti kvalitet života obolelog.
Bol je čest simptom u neurološkim bolestima (bol je događaj nervnog sistema) i najčešći razlog zbog kojeg pacijent traži stručnu pomoć. Neurolozi se svakodnevno susreću sa uglavnom tri lokalizacije bola: bol u glavi (migrene, tenzione glavobolje trigeminalne neuralgije i druge glavobolje), bol spinalnih nerava i bol perifernih nerava. Glavobolja je najčešći simptom u medicini, ne samo u neurologiji. Sem primarnih glavobolja (migrene, tenzione glavobolje i trigemino autonomne glavobolje) česte su i simptomatske glavobolje iza kojih se često kriju ozbiljna, životno ugrožavajuća stanja (moždani udar, intracerebralna hemoragija, subarahnoidalna hemoragija, tromboza venskih sinusa, disekcija karotidnih i vertebralnih arterija, glosofaringealna neuralgija, mitohondrijalni poremećaji).
Bol u leđima (najčešće lumbalni bol) je takođe stanje koje često dovodi bolesnika u neurološku ordinaciju sa čitavim spektrom uzroka od degenerativnih promena kičmenih pršljenova bez ili sa udruženom kompresijom nerava do primarnih ili sekundarnih tumora kičmenog stuba ili kičmene moždine. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi obuhvataju različite klase lekova i oni su najčešće korišćeni analgetici širom sveta za sva akutna i hronična bolna bolna stanja sa manje ili više uspeha i sa spektrom neželjenih efekata. Uvođenje nesteroidnih antiinflamatornih lekova koji su selektivni za ciklooksigenazu-2 dovelo je do redukovanih gastrointestinalnih tegoba uz sličan terapijski efekat. Kardiovaskularni neželjeni efekti doveli su do povlačenja nekih lekova (rofecodžib i valdecodžib) u poslednjoj dekadi ali i redukciji njihove upotrebe. Danas znamo da ovi lekovi nose neki stepen gastrointestinalnog i kardiovaskularnog rizika i vodiči ih i dalje preporučuju za tretman akutnog i hroničnog bola pri čemu treba proceniti rizik i efikasnost za svakog pacijenta individualno.

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 15.04.2019-15.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-636/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

15.04.2019 - 15.04.2020

Partneri