Naziv edukacije

Proširene mere reanimacije (ALS) Advanced Life Support

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Srčani zastoj predstavlja vodeći uzrok smrti u svetu. Najčešće je posledica ishemijske bolesti srca i izazvan je malignim poremećajima ritma srca. Osnovna prva pomoć je nedovoljna za uspešan tretman ovih stanja i ona je obično samo početak lečenja. Nakon nje obično dolaskom ekipe XMP, koja je stručno osposobljena i opremljena potrebnom opremom, bolesniku se pružaju proširene mere reanimacije koja obuhvata kvalitetnije održavanje disajnih puteva kao i postupke defibrilacije i davanje potrebnih medikamenata.


Iako je po zadnjim preporukama prednost data kvalitetnom izvođenju kardiopulmonalne reanimacije kao i ranoj upotrebi defibrilatora, kvalitetno uspostavljanje i održavanje disajnih puteva, pa samim tim i bolja ventilacija predstavljaju još jedan bitan segment, o kome moramo da vodimo računa, da bi reanimacija imala uspešan ishod.


Nivoi znanja i oprema koja se koristi, su faktori koji utiču na kvalitet uspostavljene prohodnosti disajnog puta kao i na kvalitet ventilacije i oksigenacije. Ovom edukacijom polaznici će dobiti potrebna znanja o principima korišćenja različitih sredstava za ventilaciju, upoznaće se sa karakteristikama pojedinih od njih, indikacijama i kontraindikacijama za izvođenje procedura potrebnih za održavanje prolaznosti disajnih puteva. Takođe će se upoznati sa osnovnim principima kiseonične terapije.


Pored uspostavljanja i održavanja adekvatne ventilacije, bitno je tokom reanimacije uspostaviti i održavati spontanu cirkulaciju, koja može biti ugrožena i odsutna tokom srčanog zastoja izazvanog malignim poremećajima ritma.


Ove poremećaje ritma možemo po najnovijim smernicama podeliti na one koji se defibriliraju i na one koji se ne defibriliraju. Osim defibrilacije (kod defibrilirajućih ritmova) pacijentima se po protokolima daju određeni lekovi.


Upoznavanjem sa ovom temom želi se da se lekarima, koji mogu da budu u situaciji da imaju bolesnika sa srčanim zastojem omogući upoznavanje sa savremenim principima lečenja ovih poremećaja. Putem edukacije će se upoznati sa: osnovnim simptomima srčanog zastoja, vrstama poremećaja ritma koji izazivaju srčani zastoj, principima rane defibrilacije, vrstama defibrilatora koji se koriste, najčešće korišćenim lekovima u reanimaciji i stanjima koja mogu biti pridružena srčanom zastoju, a koja mogu otežavati uspešnost reanimacije. Takođe će im biti predstavljeni algoritmi za lečenje ovih poremećaja ritma.


Bez obzira na oblast medicine kojom se bave, lekari mogu da dođu u situaciju da će biti prinuđeni da primene postupke reanimacije. Cilj ove edukacije je da budu spremni za pravilno reagovanje u situacijama kada bolesnik doživi srčani zastoj.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-2566/18

Trajanje testa

6h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

19.11.2018 - 19.11.2019

Ciljna grupa

Lekari

Partneri