Naziv edukacije

Dijagnoza i oralna terapija dijabetes melitusa tip 2

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Dijagnoza dijabetes mellitusa Prema preporukama SZO, OGTT je potrebno primeniti kod osoba sa glikemijom našte između 6.1–6.9 mmol/l , dakle ne onda kada I pre ovog testa postoje dijagnostički kriterijumi Dijagnostički kriterijumi SZO za dijabetes su glikemija našte ≥7.0mmol/l ili slučajan uzorak glikmeije u toku dana ≥11.1mmol/l Ako se sprovodi OGTT onda je dijagnostički kriterijum glikemija ≥11.1mmol/l u 120 min OGTT-a. Međunarodni ekspertski komitet, Američke asocijacije za dijabetes (ADA), Evropske asocijacije za studije u dijabetesu (EASD) i Međunarodne dijabetesne federacije (IDF), koji je osnovan 2008.g. u cilju određivanja novih sredstava za dijagnozu dijabetesa, izdao je konsenzus preporuka i uvrstio HbA1c kao kriterijum i za postavljanje dijagnoze dijabetesa Prema ovim preporukama, dijagnozu dijabetesa treba postaviti kada je HbA1c ≥ 6.5% i potvrditi je ponavljanjem nalaza HbA1c. Terapija dijabetesa, u svakog pacijenta, obuhvata 3 osnovna pravca : (a) terapiju poremećaja glikoregulacije; (b) terapiju poremećaja metabolizma lipoproteina (c) terapiju povišenog arterijskog pritiska. Cilj ove edukacije je upoznavanje sa preporukama o oralnoj antihiperglikemijskoj terapiji dijabetesa tip 2. U terapiji svakog pacijenta sa dijabetesom neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti glikemije ( jutarnje I postprandijalne ) i HbA1c . Ishrana, fizička aktivnost i edukacija ostaju neophodna osnova uspešne medikamentne. terapije tipa 2 dijabetesa Medikamentna terapija u tipu 2 dijabetesa obuhvata individualiziranu i sekvencijalnu primenu agensa u 4 osnovna koraka. U svakom od koraka, uvođenje monoterapije ili kombinacije agensa se određuje individualno, uzimajući u obzir potrebnu efikasnost agensa u postizanju ciljnih vrednosti HbA1c, sklonost ka hipoglikemijskim epizodama, promene u telesnoj težini pri primeni agensa, glavna neželjena dejstva i troškove primene terapijskog agensa. Ako ne postoje ograničenja, metformin je lek izbora za započinjanje medikamentne terapije tipa 2 dijabetesa. Ukoliko se u periodu od 3-6 meseci ne postigne ciljna vrednost HbA1c preporučuje se prelazak na sledeći korak u medikamentnoj terapiji tipa 2 dijabetesa. Nakon metformina, ne postoje striktne preporuke koje bi sugerisale način daljeg uvođenja drugih farmakoloških agensa. Preporučuje se dalje kombinovana terapija sa uvođenjem dodatnih 1-2 agenasa, oralnih ili injektabilnih, u cilju ostvarenja individualnih terapijskih ciljeva uz minimalne neželjene efekte.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1813/18

Trajanje testa

5

Broj Pitanja

46

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

4000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2018 - 20.08.2019

Ciljna grupa

Lekari

Partneri