Naziv edukacije

Dijabetesna ketoacidoza - kako je dijagnostikovati i lečiti?

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

DKA predstavlja najčešći uzrok smrti povezan sa dijabetesom dece. Zbog DKA umire nešto manje od 0.5% obolelih – najčešće zbog propratnog edema mozga (uzrok smrti u DKA u preko 75% slučajeva).

U grupi novoobolelih od dijabetesa tipa 1 DKA se javlja sa različitom učestalošću, po različitim studijama od 15% pa do čak 83% - najveći broj evropskih studija dokumentuju incidencu od 40%. Dijagnoza dijabetesa tipa 2 ne može isključiti pojavu DKA, mada će u ovom obliku DKA biti mnogo redje prisutna.

Veća incidenca DKA javiće se medju mladjom (predškolskom) decom, ali i u onim zemljama sa niskom prevalencom dijabetesa tipa 1 obzirom da se na ovu ozbiljnu dijabetičnu komplikaciju neće dovoljno ni misliti. Edukacioni programi spovedeni medju izabranim lekarima – pedijatrima u mnogim zemljama Evrope redukovali su frekvencu DKA sa gotovo 80% na samo 12%, što potvrdjuje tezu da je učestalost DKA u relaciji sa prepoznavanjem simptoma dijabetesa u populaciji i njegovim ranim otkrivanjem.

DKA predstavlja stanje izuzetno potenciranih, preteranih fizioloških mehanizama odgovornih za adekvatno snabdevanje energijom mozga i drugih tkiva za vreme gladovanja ili stresa. Ovakve fiziološke abnormalnosti posredovane su pre „relativnim nedostatkom insulina“ (odnos insulina prema glukagonu i drugim kontraregulatornim hormonima – epinefrinu i norepinefrinu, kortizolu i hormonu rasta) nego „apsolutnim nedostatkom insulina“.

Postoji teža poliurija sa znacima dehidracije: suve ispucale usne, manje vlažne sluzokože, suv i obložen jezik, halonirani bulbusi, sniženi turgor, ubrzan i filiformni puls, hipotenzija, hladne akre – slika perifernog vaskulatornog šoka. Osećaj žedji je intenzivan i gotovo neutoljiv. Lice je zažareno i oseća se slatkasti miris trulog voća. Disanje je Kussmalovog tipa, produbljeno i ubrzano.

Za dijagnozu DKA neophodno je prisustvo tri kardinalna laboratorijska znaka: povišena glikemija, smanjeni pH krvi odnosno bikarbonati i povišene vrednosti serumskih ketona.

Terapija DKA je kompleksni i dugotrajan proces, duboko promišljen i vodjen čestim monitoringom vitalnih parametara. Konstituiše se davanjem tečnosti, insulina, glikoze i kalijuma, a u izuzetnim slučajevima i davanjem bikarbonata i fosfata.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-2353/19

Trajanje testa

6h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

19.11.2019 - 19.11.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri