Naziv edukacije

Metabolički sindrom

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Metabolički sindrom (MS) je termin koji definiše skup kardiovaskularnih faktora rizika kod osoba sa inzulinskom rezistencijom ili kod gojaznih i odnosi se na osobe koje nose povećani rizik za nastanak dijabetesa, aterosklerotskog KVS oboljenja i smrti, kao dodatak već definisanim tradicionalnim faktorima rizika. Prevalenca ovog sindroma zavisi od regiona u svetu, navika u ishrani, fizičkoj aktivnosti. Danas u zapadnom svetu kao i kod nas ta brojka je u stalnom porastu i već sada se kreće oko 30-40%. Kroz prikaz pacijenta sa MS, polaznici online kursa upoznaće se faktorima koji čine MS a to su inzulinska rezistenca, visceralna gojaznost, aterogena dislipidemija, endotelna disfunkcija, genetska osnova, povišen krvni pritisak, hiperkoagulabilno stanje, hronični stres. Polaznici će se upoznati sa akcijama koje se sprovode u svetu i koje angažuju veliki broj organizacija kako bi se definisali novi modeli brige za pacijente i novi pristupi kardiometaboličkom riziku i bolestima koji iz toga proizilaze. Analiziraće se važeći kriterijumi za postavljane dijagnoze MS sa posebnim osvrtom na dva koja su najviše u upotrebi a to su ATP III iz 2001 i IDF iz 2005 g. Predstaviće se najnovije smernice za multidisciplinarni pristup pacijentima sa MS. Poseban osvrt biće na prevenciji MS i nefarmakološkom pristupu MS-u sa posebnim osvrtom na fizičku aktivnost, pravilnu ishranu i redukciju težine bez koje je nemoguće pravilno tretirati ove pacijente. Značaj ovih nefarmakoloških metoda ogleda se u povoljnom uticaju na visceralnu gojaznost i inzulinsku rezistenciju. Posebno će se razmatrati i savremeni farmakološki pristup tretmana inulinske rezistence – uloga metformina; aterogenoj dislipidemiji – primena statina i fibrata, endotelnoj disfunkciji – statini, hipertenziji – primena savremene terapije sa posebnim akcentom na blokatore renin-angiotenzin-aldosteron sistema; hiperkoagulabilno stanje i inflamacije – primena acetilsalicilne kiseline. Multidisciplinarni pristup pacijentima sa MS jedino može dovesti do povoljnog efekta i smanjenja nastanka diabetes tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i ukupne smrtnosti.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-2350/19

Trajanje testa

4h

Broj Pitanja

40

Broj bodova za polaznike

4

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

19.11.2019 - 19.11.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri