Naziv edukacije

Racionalna farmakoterapija nemalignog bola

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Farmakoterapija je prvi i osnovni način terapije bola, različite etiologije. Racionalna farmakoterapija je ciljana primena analgetika prema vrsti i jačini bola. Izbor analgetika, doze, doznog oblika i trajanja terapije su individualno određeni prema postavljenoj dijagnozi bola uz neophodnu pažnju o merama opreza, kontraindikacijama, prevenciji neželjenih dejstava i interakciji sa drugim lekovima kao i o komorbiditetu, politerapiji i specifičnostima određenih populacionih grupa (npr.stari). Prema opštim principima analgetskih stepenica SZO, koji se primenjuju u lečenju malignog bola, neopioidni analgetici ordiniraju se uz blag bol, slabi opioidi za umeren, a jaki opioidi za jak bol. Ovakav stepeničasti pristup primene analgetika, nije uvek prikladan za saniranje nemalignog bola (kao npr. Jak akutan bol u zglobu). Svetski eksperti ističu značaj izbora analgetika prema patofiziološkom mehanizmu bolnog sindroma i u skladu sa specifičnim dejstvom analgetia na molekularnom nivou. Cilj lečenja nociceptivnog inflamatornog, nemalignog bola bi trebalo da bude redukovanje inflamacije primene nesteroidnih antireumatika (NSAIL) ili steroida (npr.nereumatoidni artritis, akutna faza bolesti depozita kristala kalcijum pirofosfat dihidrata i osteartritisa, giht, burzitis, tendinitis). Precizan izbor adekvatnog analgetika iz široke palete NSAIL , doze, doznog oblika, načina primene može dramatično da utiče na terapijski ishod, brzinu i trajanje analgetskog odgovora. Neophodno je poznavanje individualnih karakteristika pojedinih NSAIL analgetika. Tako, najpotentniji antireumatik diklofenak koji je 40 puta potentniji od acetilsalicilne kiseline, dugotrajno otklanja koštanomišićni bol (npr.osteartritis, RA, ankilozirajući spondilitis, bol u leđima, zglobovima). Ukoliko je u obliku kalijumove soli, ispoljava se brz početak dejstva na mestu zapaljenja (nr.sinovija zgloba). Naproksen efikasno otklanja bol kod akutne traumatske povrede, mekotkivni bol i noćne bolove.

Neopiodini analgetici (npr.paracetamol) i opioidi su lekovi izbora za neinflamatorni, nociceptivni bol različite jačine (npr.mehanički bol zbog destrukcije zgloba tj.osteoartritisa, glavobolja, zubobolja i bol posle ekstrakcije zuba, migrena, osteartritis, lumbalni bol). U lečenju hroničnog nemalignog bola dostupni su brojni analgetici, od paracetamola, srednje jakih opioida (npr.kodein, tramadol), a u ređim slučajevima i jakih opioida.

Neki neopioidni analgetici (npr.paracetamol izolovano ili u kombinaciji, ibuprofen, metamizol, acetilsalicilna kiselina, ibuprofen i sl.) su dostupni u slobodnoj prodaji, što potencira značaj precizne dijagnoze, bola i poznavanje indikacija. Iako su to sigurni i bezbedni lekovi ukoliko se primenjuju prema uputstvu za upotrebu postoje rizici nekontrolisane primene tj samomedikacije npr.maskiranje ozbiljnih nedijagnostikovanih bolesti, pogrešna upotreba ili zloupotreba leka, akcidentalno predoziranje).

Racionalna terapija akutnog i hroničnog nemalignog bola podrazumeva neciljanu primenu analgetika u skladu sa vrstom i jačinom bolnog sindroma. Analgetici su sigurni i delotvorni lekovi, ukoliko se pažljivo ordiniraju, vodeći računa o individualnim potrebama osobe, polimorbiditetu, politerapiji, stepenu funkcionaln onesposobljenosti, patofiziološkim, psihičkim i socijalnim promenama i eventualnim rizicima.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Lekari: А-1-640/19

Farmaceuti: Б-19/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

Lekari: 5

Farmaceuti: 5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

Lekari: 04.03.2019 - 04.03.2020

Farmaceuti: 04.03.2019 - 04.03.2020

Ciljna grupa

Lekari, Farmaceuti

Partneri