Naziv edukacije

Dijabetes - važnost samokontrole

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Dijagnostički kriterijumi dijabetesa bazirani su na merenju glikemije u krvi, bilo da simptomi postoje ili ne postoje:
1. Simptomi dijabetesa i glikemija u plazmi ≥ 11.1 mmol/l
(≥ 11.1 mmol/l za kapilarnu krv i ≥ 10.0 mmol/l za vensku krv) ili
2. Glikemija u plazmi našte (nakon gladovanja 8 sati) ≥ 7 mmol/l
(≥ 6.3 mmol/l za kapilarnu ili vensku krv) ili
3. Glikemija u plazmi 2 sata nakon opterećenja u OGTT ≥ 11.1 mmol/l.
Povećana glikemija na gladno (PGG) ukazuje na poremećaj u regulaciji šećera na gladno i u razvoju poremećaja metabolizma ugljenih hidrata, nalazi se između normalne tolerancije glikoze i dijabetesa. Kriterijumi za dijagnozu PGG:
1. Glikemija u plazmi 5.6 mmol/l, normalna glikemija na gladno,
2. Glikemija u plazmi 5.6 – 6.9mmol/l, povećana glikemija na gladno,
3. Glikemija u plazmi ≥ 7.0 mmol/l , dijabetes.
Poremećena tolerancije glikoze (PTG) ukazuje na poremećaj u regulaciji šećera
nakon opterećenja glikozom i u razvoju poremećaja metabolizma ugljenih hidrata nalazi se između normalne tolerancije glikoze i dijabetes. Kriterijumi za dijagnozu PTG:
1. 2h OGTT, glikemija u plazmi 7.8 mmol/l, normalna tolerancija glikoze
2. 2h OGTT, glikemija u plazmi 7.8-11.1 mmol/l, poremećena tolerancija glikoze
3. 2h OGTT, glikemija u plazmi ≥ 11.1 mmol/l, dijabetes
Merenje GHbA1c može biti od koristi, ali ne postoje dokazi koji opravdavaju rutinsko oderđivanje GHbA1c u dijagnozi dijabetesa. GHbA1c 6.0%-6.5% može označavati veoma visoki rizik za razvoj dijabetesa (10 puta veći od onih čiji je GHbA1c ispod 6%) i ekvivalentna je dijagnozama PGG ili PTG. GHbA1c veći od 6.5% upućuje na postojanje dijabetesa.
Serološki autoimuni markeri (GAD, ICA, IA-2 ili ICA 512, IAA) otkrivaju se u preko 90% slučajeva dijabetesa tipa 1 kada se javi hiperglikemija na gladno. Merenje autoimunih antitela može biti od koristi, posebno u preuhranjenih starijih od 13 godina. IAA se javljaju u 90% dijabetičara mlađih od 10 godina, ICA kod starijih dijabetičara i imaju najveću specifičnost, GAD se javljau u kasnijoj fazi sa najvećom senzitivnošću i IA-2 u kasnom predijabetesu.
Genetski markeri (DRB1, DQA1 i DQB1) u kombinaciji sa serološkim markerima ukazuju na visoki rizik za razvoj tipa 1 dijabetesa: HLA DR3 - DQA1*0501 - DQB1* 0201 i HLA DR4 - DQA1*0301 - DQB1* 0302 ili ga isključuju - HLA DR2 - DQA1*0102 - DQB1* 0602.
Klinička dijagnoza dijabetesa tipa 2 u asimptomatskih pacijenata zahteva potvrdu sa najmanje dve abnormalne glikemije u dva odvojena dana. Testiranje antitela rezmotriti posebno u preuhranjene ili gojazne dece sa kliničkom slikom dijabetesa tipa 1. Merenje C-peptida pouzdana je mera rezidualne endogene beta ćelijske sekrecije i preporučljivo je u sve dece (posebno u one starije od 13 godina), bez obzira da li su testirana autoantitela. C-peptid može biti jako koristan i u potvrđenom dijabetesu, obzirom da je elevacije C-peptida potpuno neuobičajena u tipu 1 dijabetesa trajanja dužeg od 12-24 meseca.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Lekari: А-1-1302/19

Farmaceuti: Б-69/19

Farmaceutski tehničari: Д-1-517/19

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: Д-1-517/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

Lekari: 5

Farmaceuti: 5

Farmaceutski tehničari: 5

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: 5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

Lekari: 22.05.2019 - 22.05.2020

Farmaceuti: 22.05.2019 - 22.05.2020

Farmaceutski tehničari: 22.05.2019 - 22.05.2020

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: 22.05.2019 - 22.05.2020

Ciljna grupa

Lekari, Farmaceuti, Farmaceutski tehničari, Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

Partneri