Naziv edukacije

Racionalna terapija prehlade,blage i samo-izlečive bolesti sa ozbiljnim zdravstveno-ekonomskim posledicama i mogućim komplikacijama

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Virusna infekcija gornjih respiratornih puteva koju najčešće nazivano prehladom je samo-limitirajuće, kontaginozno stanje koje se karatkteriše kongestijom sluzokože gornjih disajnih puteva, vodenastom sekrecijom iz nosa, glavoboljom, kašljem, gušoboljom, suzenjem očiju i kijanjem. Iako ovu infekciju može da izazove preko 200 različitih tipova virusa (korona, adeno, respiratorni sincicijalni, humani metapneumo, virus parainfuence) u 30-50% slučajeva izazivači su rinovirusi. Idealna temperatura u nazalnim kavitetima za razvoj prehlade uzrokovane rinovirusima je 32°C. Iako tokom godine smo stalno izloženi virusima koji mogu da izazovu prehladu, odrasle osobe načešće imaju2-4, a deca 6-10 infekcija godišnje. Odrasli izgleda imaju razvijeniji sistem odbrane protiv najčešćih izazivača. Najčešće su prehlade u jesen i zimu kada je i vlažnost vazduha manja, jer većina virusnih izazivača upravo i opsraje u okruženju sa malom vlažnošću vazduha. Mukoza nosa postaje suvlja u tom periodu što uz sniženu temperaturu vazduha čini idealnu podlogu za ratvoj virusne infekcije. Povećana sklonost ka alergijama i fiziološki stres povećavaju incidencu prehlada tokom godine. Oslabljeni imuni odgovor je glavni preduslov da se prhlada dobije pa se jačanje odbrambenih snaga zdravim načinom života i primenom odgovarajućih suplemenata osnova u prevenciji. Prehlade predstavljaju ozbiljan zdravstveno-ekonomski problem. Prema podacima Nacionalnog instituta za alergijske i infektivne bolesti SAD zbog apsentizma  smanjene produktivnosti godišnje se izgubi čak 40 miliona dolara. Smatra se da godišnje ima više od milijardu slučajeva sa prehladom zbog koje se izgubi 189 miliona škoskih i 126 miliona radnih dana. Iako je prehlada skoro uvek blaga, samo-limitirajuća infekcija zbog nje se samo u SAD obavi preko 100 miliona lekarskih pregleda, što dodatno povećava cenu ove infekcije za 20 miliona dolara potrebnih za rad zdravstvenog osoblja. Zbog ovih podataka i mogućnosti da, naizgled bezazlena, virusna infekcija da ozbiljne komplikacije mnoga udruženja polažu veliku pažnju pravljenju vodiča i terapijskih protokola za lečenje prehlade. Upotrebom lekova i OTC suplemenata moguće je smanjiti ozbiljnost simptoma, preverati komplikacije i smanjiti broj izgubljenih radnih ili školskih dana. Imajući u vidu da u našoj zemlji ne postoji protokol ova edukacija je namenjena svim zdravstvenim radnicima koji dolaze u dodir sa terapojom prehlade. Ima podataka, metaanaliza, ozbiljnih kliničkih i invitro istraživanja o delotvornosti dekongestiva, intranazalnih kortikosteroida, analgoantipiretika, antihistaminika, antitusika, ekspektoranasa, kortikosteroida kao i mnogobrojnih biljnih ekstrakata od ehinacee preko belog luka do ginsega, cinka i određenih sastojaka svakodnevne ishrane. Mora se naglasiti da nijedan OTC preparat izgleda ne skraćuje dužinu trajanja infekcije niti umanjuje težinu simptoma kod dece mlađe od 4 godine, pa je njihova upotreba opsolentna. Cilj ove edukacije je da se zdravstvenim radnicima skrene pažnja na ozbiljnost posledica akutnih respiratornih virusnih infekcija, kao i da se potencijalno mesto svakog leka ili OTC suplementa tačno precizira, kako ne bi bilo terapijskih lutanja i grešaka. Praksa da lečenju prehlade n poklanjamo dovoljno pažnje i ostavljamo samim pacijentima da uzimaju na svoju ruku brojne suplemente dovodi do primene potpuno neefikasnih preparata i stvaranje dodatnih uslova za produženje trajanja infekcije i pogoršanja simptoma, što dodatno zdravstveno-ekonomski otežava trenutnu sliku.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1927/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

4

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri