Naziv edukacije

Prevencija hroničnih komplikacija kod dijabetičara

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Dijabetes melitus predstavlja kompleksni metabolički poremećaj koji karakteriše povećane vrednosti šećera u krvi (hiperglikemija). Statistike ukazuju na to da će se do 2035.godine broj obolelih povećati na 592 miliona.
Razlikujemo 2 tipa dijabetičara: dijabetes melitus tip 1 (ranije poznat kao „juvenilni dijabetes“) koji nastaje usled nemogućnosti stvaranja insulina i dijabetes melitus tip 2 („adultni dijabetes“) koji nastaje kasnije i karakteriše ga rezistencija perifernih tkiva na efekte insulina.
Loša regulacija glikemije uz prisustvo različitih faktora rizika može dovesti do može dovesti do akutnih i hroničnih komplikacija dijabetesa. U akutne se ubrajaju dijabetična ketoacidoza i hiperosmoarna neketonska koma, dok hronične komplikacije nastaju nakon dugogodišnje neregulisane glikemije i obuhvataju promene na očima (retinopatija), bubrezima (nefropatija), perifernim i autonomnim nervima (neuropatija), srcu i krvnim sudovima.
Opšte mere prevencije komplikacija dijabetes melitusa podrazumevaju zdravu ishranu i adekvatnu dijetu, održavanje normalne telesne težine, fizičku aktivnost, kontrolisanje vrednosti arterijskog pritiska pritiska, izbegavanje pušenja.
Pravilna ishrana ima veliki značaj u prevenciji komplikacija.
Osnovni ciljevi su: postići i održati optimalni metabolički status (normalan nivo glukoze u krvi, lipidni i lipoproteinski profil), modifikovati unos namirnica i stil života, poboljšati zdravlje kroz pravilnu fizičku aktivnost i zdravu ishranu, utvrditi individualne nutritivne potrebe). Veoma je važno pronaći odgovarajući medicinski tim koji će pomoći oboelom da razume i kontroliše nivo šećera u krvi. Ovo podrazumeva medicinske sestre - tehničare, edukatore, dijetetičare, lekare i farmaceute.
Savremeni način života dovodi do sedaternog stila života i fizička aktivnost se upražnjava sve manje i manje. Brojne studije su pokazale da povećana fizička aktivnost smanjuje rizik za nastanak tip 2 dijabetesa, ali i bolesti srca, cerebrovaskularne bolesti, hipertenzije, karcinoma kolona i dojki i osteoporoze.
Psihosocijalni stres kao potencijalni faktor rizika se takođe ispituje. Dijabetes tip 2 je multifaktorijalna i heterogena bolest pa da bi prevencija bila efikasna mora se delovati na sve potencijalne faktore rizika.
U cilju identifikacije osoba sa povećanim rizikom i korekcije načina života i ishrane jako su korisne i edukacije stanovništva, posebno u sredinama gde je učestalost dijabetesa velika. Svaka akcija prevencije treba biti praćena i evaluacijom postignutih rezultata.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: Д-1-1001/18

Farmaceutski tehničari: Д-1-1001/18

Trajanje testa

2h

Broj Pitanja

22

Broj bodova za polaznike

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: 2

Farmaceutski tehničari: 2

Cena edukacije

4000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: 20.08.2018 - 20.08.2019

Farmaceutski tehničari: 20.08.2018 - 20.08.2019

Ciljna grupa

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari, Farmaceutski tehničari

Partneri