Naziv edukacije

Terapija bola kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Farmakoterapija je prvi i osnovi način terapije bola, različite etiologije. Racionalna farmakoterapija je ciljana primena analgetika prema vrsti i jačini bola. Izbor analgetika, doze, doznog oblika i trajanje terapije su individualno određeni prema postavljenoj dijagnozi bola, uz neophodnu pažnju o merama opreza, kontraindikacijama, prevenciji neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, kao i o komorbiditetu (npr. kardiovaskularni), politerapiji i specifičnostima određenih populacionih grupa (npr. stari).

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Lekari: А-1-643/19

Farmaceuti: Б-135/18

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

49

Broj bodova za polaznike

Lekari: 5

Farmaceuti: 4

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

Lekari: 04.03.2019 - 04.03.2020

Farmaceuti: 19.11.2018 - 19.11.2019

Ciljna grupa

Lekari, Farmaceuti

Partneri