Naziv edukacije

Nisu svi beta blokatori isti: izbacite stare, ubacite nove

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Beta-blokatori su grupa lekova koja blokira dejstvo hormona adrenalina i noradrenalina na srce i druge organe tako što se vezuju za njihove receptore. Ovo inhibira normalan simpatički uticaj na srce pa oni spadaju u simpatikolitičke lekove. Višak adrenalina dovodi do ubrzanog rada srca, porasta krvnog pritiska, pojačanog znojenja, palpitacija i uznemirenosti. Blokada oslobađanja navedenih hormona smanjuje miokardne kiseoničke zahteve i smanjuje srčani stres. Neki od njih imaju membrano stabilizirajući efekat, neki su parcijalni agonisti beta receptora, neki su lipofilni. Efekti beta blokatora na srce su zato smanjenje srčane frekfence, kontraktilnosti, sprovodljivosti i brzine relaksacije. U srcu se nalaze ß1, ß2 i ß3 receptori. Dominiraju ß1 receptori i kardioselektivnost beta blokatora označava njihovo prevashodno blokirajuće dejstvo na ß1 receptore. Prvu generaciju beta blokatora čine neselektivni nevazodilatatorni beta blokatori na čelu sa propranololom. Drugu generaciju beta blokatora čine beta selektivni beta blokatori sa predstavnicima atenololom, metoprololom i bisoprololom dok treću generaciju čine vazodilatatorni beta blokatori na čelu sa karvedilolom i nebivololom. U krvnim sudovima dominiraju ß2 receptori i njihova blokada dovodi do blage vazokonstrikcije u mnogim vaskularnim oblastima. Vazodilatatorni beta blokatori svojim specifičnim mehanizmima delovanja dovode do vazodilatacije.
Uspešno se koriste u lečenju angine pektoris, infarkta miokarda, srčane slabosti, poremećaja ritma, atrijalne fibrilacije i hipertenzije.
Beta blokatori imaju brojne neželjene efekte kao što su: bronhokonstrikcija, bradikardija, hladni ekstremiteti, neželjeni efekti na nivou CNS-a, srčana insuficijencija, neželjeni metabolički efekti kao što su poremećaj glikoregulacije, poremećaji lipidnog profila. Studije sa beta blokatorima starije generacije kao što je atenolol pokazuju da beta blokatori nisu podjednako efikasni kao i druge grupe preventivnih lekova u primarnoj prevenciji koronarnih događaja, naročito kada se radi o cerebrovaskularnim inzultima. Vazodilatatorni beta blokatori nove generacije ne dele neželjene efekte starije generacije beta blokatora, naročito kada se radi o negativnim metaboličkim efektima, vazokonstriktornim i bronhokonstriktornim efektima pa su zbog toga izjednačeni u ESC preporukama sa ostalim klasama antihipertenzivnih lekova. Primena novije generacije visokoselektivnih i vazodilatatornih beta blokatora pruža veću efikasnost uz znatno manje neželjenih efekata beta blokade.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1843/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

42

Broj bodova za polaznike

4

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri