Naziv edukacije

Važnost odabira optimalnog nesteroidnog antiinflamatornog leka

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) spadaju u grupu lekova koji se najčešće primenjuju u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Iako je njihov mehanizam delovanja identičan, indikaciona područja, bezbednost primene u pojedinim populacionim grupama i potencijal stupanja u klinički značajne interakcije sa drugim lekovima se značajno razlikuju između predstavnika podgrupa nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Razvojem sistema spontanog prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove, došlo je i do promene bezbednosnog profila i indikacija za NSAIL. Neki od predstavnika ovih lekova su zbog neprihvatljivog rizika njihove primene povučeni iz prometa, nekima je zbog rizika od izazivanja ozbiljnih neželjenih reakcija ograničeno trajanje primene. Poseban oprez je neophodan pri izboru NSAIL u osetljivim populacionim grupama-populaciji trudnica, dojilja i dece. Poznavanje farmakoloških osobina nesteroidnih antiinflamatornih lekova nesumnjivo doprinosi povećanju bezbednosti i efikasnosti njihove primene kao i kvaliteta života pacijenata koji ove lekove upotrebljavaju.
Za redukciju inflamacije se primenjuju u visokim dozama, relativno dug period. Koksibi(COX-2 inhibitori), se razlikuju od drugih NSAIL, jer blokiraju pretežno COX-2 enzim koji je uključen u proces produkcije prostaglandina medijatora inflamacije. Koksibi su efikasniji u odnosu na druge NSAIL u terapiji bola i upale. Veliki broj studija sprovedenih kod pacijenata sa osteoartritisima kolena, kuka, kao i pacijenata sa reumatoidnim artritisom pokazuju efikasnost koksiba u kontroli bola i upale.
Manje je verovatno da koksibi izazivaju neželjena gastrointestinalna dejstva (mučnina, nadimanje, gorušica, krvarenje, i peptički čir), kao i manje je verovatno da će ometati zgrušavanja, nego drugi neselektivni NSAIL. Primena koksiba je preporučljiva kod pacijenata koji ne mogu da tolerišu druge NSAIL, kao i slučaju postojanja visokog rizika od određenih komplikacija (stariji ljudi, ljudi koji uzimaju antikoagulanse, kod pacijenata sa istorijom ulkusne bolesti, kod pacijenata sa uzimanjem analgetika duže vreme). Koksibi, kao i drugi NSAIL, nisu prikladni za pacijente sa srčanom insuficijencijom ili sa viskok rizikom od nastanka srčane insuficijencije.

Ključne reči: nociceptivni bol, akutni, muskuloskeletni bol

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 10.04.2019-10.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-626/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

10.04.2019 - 10.04.2020

Partneri