Novosti Arhiva

Akutna srčana insuficijencija – moderan pristup dijagnostici i lečenju
Kardiologija

Akutna srčana insuficijencija – moderan pristup dijagnostici i lečenju 06.10.2016

Akutna srčana insuficijencije predstavlja klinički sindrom koga karakterišu nagla pojava simptoma i znakova srčane insuf...

Doc. dr Nebojša Radovanović Saznajte više
Izazovi dijagnostike urođenih srčanih mana
Kardiologija

Izazovi dijagnostike urođenih srčanih mana 21.06.2016

U savremeno doba čak 80-85% bolesnika koji su rođeni sa urođenom srčanom manom doživi adultno doba, zbog čega imamo veći...

Prof. dr Ljiljana Jovović Saznajte više
Dijabetes i akutni koronarni sindrom
Kardiologija

Dijabetes i akutni koronarni sindrom 12.06.2016

Poznato je da hiperglikemija u akutnom koronarnom sindromu ima negativan efekat na prognozu ovih bolesnika. Imajući u vi...

Prof. dr Katarina Lalić Saznajte više
Intrauterina malnutricija i mala porođajna težina
Endokrinologija

Intrauterina malnutricija i mala porođajna težina 05.06.2016

Intrauterina malnutricija i mala težina ploda za gestacijsko doba predstavljaju važan faktor rizika za nastanak brojnih ...

Prof. dr Saša Živić Saznajte više
Hronične totalne okluzije i imidžing u sali za kateterizaciju srca
Kardiologija

Hronične totalne okluzije i imidžing u sali za kateterizaciju srca 09.04.2016

Hronične totalne okluzije predstavljaju najkompleksniju i najizazovniju grupu koronarnih lezija. I pored značajnog napre...

Prof. dr Nikola Jagić Saznajte više
Oralna terapija dijabetes melitusa tip 2 kod bolesnika sa ishemijskom bolešću srca
Kardiologija

Oralna terapija dijabetes melitusa tip 2 kod bolesnika sa ishemijskom bolešću srca 03.04.2016

Savremeno lečenje dijabetesa tip 2 podrazumeva individualni pristup lečenju, sa opcijama striknije ili nešto fleksibilni...

Prof. dr Milica Pešić Saznajte više
Značaj ehokardiografije u proceni mitralne regurgitacije
Kardiologija

Značaj ehokardiografije u proceni mitralne regurgitacije 21.02.2016

Ehokardiografija je suverena metoda za procenu valvularnih mana, kako morfologije obolelih zalistaka, tako i njihovog he...

Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić Saznajte više
Mesto neinvazivnih testova u kardiologiji
Kardiologija

Mesto neinvazivnih testova u kardiologiji 28.12.2015

Neinvazivni funkcionalni testovi imaju centralno mesto u dijagnostici, prognozi i određivanju strategije lečenja bolesni...

Asist. dr Vojislav Giga Saznajte više
Novine u terapiji dijabetes melitusa tip 1
Endokrinologija

Novine u terapiji dijabetes melitusa tip 1 28.11.2015

Poslednjih godina napravljeni su brojni prodori i unapređenja terapije tipa 1 dijabetesa. I pored brojnih tehnoloških un...

Prof. dr Saša Živić Saznajte više
Savremeni pristup lečenju arterijske hipertenzije
Kardiologija

Savremeni pristup lečenju arterijske hipertenzije 18.09.2015

Arterijska hipertenzija je jedno od najčešćih hroničnih kardioloških oboljenja koje je zbog svog dugog trajanja praćeno ...

Prof. dr Ivan Tasić, Prof. dr Svetlana Apostolović, Prof. Branislava Ivanović, Doc. dr Ilija Srdanović Saznajte više

Partneri