Novosti Arhiva

Preporuke za dijagnostiku i lečenje hipertenzije - ESC/ESH - Amsterdam 2013
Kardiologija

Preporuke za dijagnostiku i lečenje hipertenzije - ESC/ESH - Amsterdam 2013 09.09.2013

Preporuke za dijagnostiku i lečenje hipertenzije, nastale u saradnji Evropskog kardiološkog društva (ESC) i Evropskog dr...

Prof. dr Branko Beleslin Saznajte više

Partneri