Novosti

Savremeno lečenje dijabetesa tip 2
Endokrinologija

Savremeno lečenje dijabetesa tip 2 08.12.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Katarina Lalić, Prof. dr Edita Stokić Saznajte više
Savremena antikoagulantna terapija
Kardiologija

Savremena antikoagulantna terapija 05.12.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Biljana Putniković, Prof. dr Milan Pavlović Saznajte više
Uloga klopidogrela u savremenoj kardiovaskularnoj medicini
Kardiologija
Nove evropske preporuke za lečenje arterijske hipertenzije
Kardiologija

Nove evropske preporuke za lečenje arterijske hipertenzije 20.10.2018

Prof. dr Guiseppe Mancia...

Intervju vodio Prof. dr Arsen Ristić Saznajte više
Novine u hipertenziji – ESC preporuke 2018
Kardiologija

Novine u hipertenziji – ESC preporuke 2018 18.10.2018

Prof. dr Miloje Tomašević, Klinički centar Srbije...

Saznajte više
Lečenje akutnog infarkta miokarda - iskustva iz Švedske
Kardiologija

Lečenje akutnog infarkta miokarda - iskustva iz Švedske 21.09.2018

Prof. dr Stefan James, Univerzitet u Upsali, Švedska...

Intervju vodio Prof. dr Vladan Vukčević, Klinički centar Srbije Saznajte više
Arterijska hipertenzija - ESC preporuke 2018
Kardiologija

Arterijska hipertenzija - ESC preporuke 2018 17.09.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Branislava Ivanović
Prof. dr Ivan Tasić
Saznajte više
Nove evropske preporuke za revaskularizaciju miokarda - ESC preporuke 2018
Kardiologija

Nove evropske preporuke za revaskularizaciju miokarda - ESC preporuke 2018 17.09.2018

WEBUPDATE 2018...

Doc. dr Dejan Orlić
Prof. dr Svetozar Putnik
Saznajte više
Kardiovaskularne bolesti u trudnoći - ESC preporuke 2018
Kardiologija

Kardiovaskularne bolesti u trudnoći - ESC preporuke 2018 17.09.2018

WEBUPDATE 2018...

Ass. dr Aleksandra Ilić
Ass. dr Tatjana Miljković
Saznajte više
Nova univerzalna definicija akutnog infarkta miokarda i STEMI mreža u Srbiji - ESC preporuke 2018
Kardiologija

Nova univerzalna definicija akutnog infarkta miokarda i STEMI mreža u Srbiji - ESC preporuke 2018 17.09.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Vladan Vukčević
Prof. dr Ilija Srdanović
Saznajte više

Partneri