Novosti

Terapijski protokoli u perifernoj arterijskoj bolesti
Kardiologija

Terapijski protokoli u perifernoj arterijskoj bolesti 11.07.2019

WEBUPDATE 2019...

Akademik prof. dr Đorđe Radak Saznajte više
Dva u jednom - ramipril u fiksnoj kombinaciji
Kardiologija

Dva u jednom - ramipril u fiksnoj kombinaciji 15.06.2019

WEBUPDATE 2019...

Prof. dr Svetlana Apostolović iz KC Niš, Prof. dr Ivan Tasić iz Instituta "Niška Banja" Saznajte više
Optimizacija terapije nakon akutnog infarkta miokarda - izazovi i dileme u svakodnevnoj praksi
Kardiologija

Optimizacija terapije nakon akutnog infarkta miokarda - izazovi i dileme u svakodnevnoj praksi 06.06.2019

WEBUPDATE 2019...

Prof. dr Petar Otašević, Ass. dr Srđan Bošković i Doc. dr Dejana Popović Saznajte više
Protokoli i praksa u profilaksi DVT u ortopedskoj hirurgiji
Hirurgija

Protokoli i praksa u profilaksi DVT u ortopedskoj hirurgiji 10.05.2019

WEBUPDATE 2019...

Doc. dr Nemanja Slavković - "Protokoli Instituta Banjica za tromboprofilaksu", Klin. ass mr sc. med dr Vladan Stevanović- "Mesto enoksaparina u profilaksi i terapiji trombotskih događaja" Saznajte više
Pristup lečenju hipertenzije: prednosti i nedostaci monoterapije i fiksnih kombinacija
Kardiologija

Pristup lečenju hipertenzije: prednosti i nedostaci monoterapije i fiksnih kombinacija 27.03.2019

WEBUPDATE 2019...

Prof. dr Dragan Simić, KCS, Prof. dr Milan Pavlović, KCN Saznajte više
Izbor antihipertenziva u skladu sa preporukama
Kardiologija

Izbor antihipertenziva u skladu sa preporukama 23.12.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Branislava Ivanović, Prof. dr Ivan Tasić Saznajte više
Savremeno lečenje dijabetesa tip 2
Endokrinologija

Savremeno lečenje dijabetesa tip 2 08.12.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Katarina Lalić, Prof. dr Edita Stokić Saznajte više
Savremena antikoagulantna terapija
Kardiologija

Savremena antikoagulantna terapija 05.12.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Biljana Putniković, Prof. dr Milan Pavlović Saznajte više
Izazovi profilakse duboke venske tromboze u ortopedskoj hirurgiji
Hirurgija

Izazovi profilakse duboke venske tromboze u ortopedskoj hirurgiji 03.11.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Marko Kadija, Klinički centar Srbije, Prof. dr Branko Ristić, Klinički centar Kragujevac Saznajte više
Uloga klopidogrela u savremenoj kardiovaskularnoj medicini
Kardiologija

Partneri