Novosti

Savremeni pristup lečenju osteoporoze
Reumatologija

Savremeni pristup lečenju osteoporoze 30.07.2020

WEBUPDATE 2020...

Prof. dr Milan Petronijević, VMA - "Značaj i novi izazovi u lečenju osteoporoze"; Prof. dr Marina Đurović, KCS - "Prednost biološke terapije i mesto Denosumaba u svetlu novih preporuka" Saznajte više
Antikoagulantna radionica: Optimizacija antikoagulantne terapije kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom
Kardiologija

Antikoagulantna radionica: Optimizacija antikoagulantne terapije kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom 29.07.2020

WEBUPDATE 2020...

Prof. dr Goran Milašinović, KCS, moderator; Prof. dr Miodrag Krstić, KCS; Dr Srđan Raspopović, KBC Zemun Saznajte više
 NATTOKINN- Prvi oralni fibrinolitik za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja
Kardiologija

NATTOKINN- Prvi oralni fibrinolitik za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja 25.07.2020

WEBUPDATE 2020...

Prof. dr Srđan Pešić, Medicinski Fakultet Niš - Bazična istraživanja i dokazi o efikasnosti natokinaze; Prof. dr Branislava Ivanović, KCS - Natokinaza u kliničkoj primeni Saznajte više
Nova era za pacijente sa migrenom
Neurologija

Nova era za pacijente sa migrenom 25.07.2020

WEBUPDATE 2020...

Doc dr Aleksandra Radojičić, Klinika za neurologiju KCS; Doc dr Srđan Ljubisavljević, Klinika za neurologiju KC Niš Saznajte više
Duboki venski tromboembolizam iz ugla ortopeda
Ortopedija

Duboki venski tromboembolizam iz ugla ortopeda 23.07.2020

WEBUPDATE 2020...

Doc. dr Nemanja Slavković, IOHB Banjica - Kako smanjiti rizik DVT kod ortopedskih pacijenata -značaj dužine profilakse; Ass. dr Vladan Stevanović, IOHB Banjica - Enoksaparin kao pouzdan partner u svakodnevnoj praksi- izazovi i prednosti Saznajte više
Kad Vam pacijent dođe sa DVT, o čemu sve treba razmišljati?
Kardiologija

Kad Vam pacijent dođe sa DVT, o čemu sve treba razmišljati? 17.07.2020

WEBUPDATE 2020...

Prof. dr Dragan Milić, KC Niš - Duboki venski tromboembolizam iz tri ugla- hirurgija, vaskularna hirurgija i kardio hirurgija Saznajte više
Bolna stanja - gde grešimo?
Neurologija

Bolna stanja - gde grešimo? 17.07.2020

WEBUPDATE 2020...

Prof. dr Dragana Lavrnić, Klinika za neurologiju KCS - “Kako prepoznati i lečiti neuropatski bol”; Doc. dr Ivana Basta, Klinika za neurologiju KCS - “Terapija neuropatskog bola – imamo li optimalno rešenje?” Saznajte više
POLYPILL
Kardiologija

POLYPILL 03.07.2020

WEBUPDATE 2020...

Prof. dr Srđan Pešić, Medicinski Fakultet Niš "Lek koji donosi više"; Prof. dr Branislava Ivanović, KCS "Harmonija učinka u smanjenju kardiovaskularnog rizika" Saznajte više
ACEI i ARB u lečenju hipertenzije
Kardiologija

ACEI i ARB u lečenju hipertenzije 24.06.2020

WEBUPDATE 2020...

ACEI i ARB u fokusu, nezaobilazni lekovi u terapiji kardiovaskularnih bolesnika - Ass. dr Srđan Aleksandrić i Dr Ana Ušćumlić, KCS Saznajte više

Partneri