Novosti

WEBUPDATE 2019 - DIJABETES, PREDIJABETES I KARDIOVASKULARNE BOLESTI
Kardiologija

WEBUPDATE 2019 - DIJABETES, PREDIJABETES I KARDIOVASKULARNE BOLESTI 14.09.2019

NOVI VODIČI EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2019...

Prof. dr Aleksandra Jotić, Prof. dr Svetlana Apostolović Saznajte više
WEBUPDATE 2019 - HRONIČNI KORONARNI SINDROMI
Kardiologija

WEBUPDATE 2019 - HRONIČNI KORONARNI SINDROMI 14.09.2019

NOVI VODIČI EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2019...

Prof. dr Branko Beleslin, Prof. dr Milovan Petrović Saznajte više
WEBUPDATE 2019 - DISLIPIDEMIJE
Kardiologija

WEBUPDATE 2019 - DISLIPIDEMIJE 14.09.2019

NOVI VODIČI EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2019...

Prof. dr Branislava Ivanović, Prof. dr Milan Pavlović Saznajte više
WEBUPDATE 2019 - AKUTNA PLUĆNA EMBOLIJA
Kardiologija

WEBUPDATE 2019 - AKUTNA PLUĆNA EMBOLIJA 14.09.2019

NOVI VODIČI EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2019...

Prof. dr Branislav Stefanović, Prof. dr Slobodan Obradović Saznajte više
WEBUPDATE 2019 - SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA
Kardiologija

WEBUPDATE 2019 - SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA 14.09.2019

NOVI VODIČI EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2019...

Dr Aleksandar Kocijančić Saznajte više
Savremeni principi lečenja arterijske hipertenzije
Kardiologija
Zamke u dijagnostici akutnog infarkta miokarda
Kardiologija

Zamke u dijagnostici akutnog infarkta miokarda 09.09.2019

...

Prof. dr Goran Koraćević Saznajte više
Kardiogeni šok u jedinici intenzivne kardiološke nege
Kardiologija

Partneri