Novosti

Maligni poremećaji srčanog ritma kod sportista
Kardiologija

Maligni poremećaji srčanog ritma kod sportista 15.12.2013

Komorski poremećaji ritma, poput pojedinačnih komorskih ekstrasistola, čest su nalaz kod sportista. Najčešće je u pitanj...

Ass. dr Vojislav Giga Saznajte više
Bioresorbilni stentovi – povratak krvnih sudova prirodnom izgledu i funkciji
Kardiologija

Bioresorbilni stentovi – povratak krvnih sudova prirodnom izgledu i funkciji 26.11.2013

Perkutana koronarna intervencija korišćenjem bioresorbilnih stentova je u centru interesovanja interventnih kardiologa p...

Prof. dr Branko Beleslin Saznajte više
Atipične forme dijabetesa mladih
Endokrinologija

Atipične forme dijabetesa mladih 24.11.2013

Naizgled precizna nomenklatura Ekspertskog komiteta iz 2003. godine i podela na tip 1 i tip 2 dijabetesa danas teško da ...

Prof. dr Saša Živić, Dr Sandra Stanković Saznajte više
Novosti sa kongresa interventnih kardiologa – TCT 2013, San Francisko
Kardiologija

Novosti sa kongresa interventnih kardiologa – TCT 2013, San Francisko 14.11.2013

Kongres interventne kardiologije (TCT) u organizaciji „Cardiovascular research foundation“proslavio je 25. godišnjicu, i...

Prof. dr Branko Beleslin Saznajte više
Familijarna hiperholesterolemija
Kardiologija

Familijarna hiperholesterolemija 07.11.2013

Familijarna hiperholesterolemija je autozomno dominantni genetski poremećaj koga karakterišu visoke koncentracije ukupno...

Prof. dr Ivan Tasić Saznajte više
Prolećna kardiološka radionica
Kardiologija

Prolećna kardiološka radionica 05.11.2013

Stara planina 2. - 5. april...

Saznajte više
Dijetetski suplementi u kardiologiji
Kardiologija

Dijetetski suplementi u kardiologiji 03.11.2013

Sve je više dokaza da suplementacija određenih dijeteskih supstanci kod bolesnika sa kardiovaskularnim oboljenjima može ...

Ass. dr Sonja Šalinger-Martinović Saznajte više
Antidoti novih oralnih antikoagulantnih lekova
Kardiologija

Antidoti novih oralnih antikoagulantnih lekova 22.10.2013

Antidoti nove generacije oralnih inhibitora faktora Xa, od kojih nijedan još uvek nije dostupan, biće korisni u slučajev...

Prof. dr Miloje Tomašević Saznajte više
Novine  u bazalnoj insulinskoj terapiji- EASD 2013.
Endokrinologija

Novine u bazalnoj insulinskoj terapiji- EASD 2013. 21.10.2013

U savremenom zdravstvu jedan od največih izazova jeste borba sa globalnom epidemijom dijabetesa. Razvoj novih terapijsk...

Prof.dr Milica M.Pešić Saznajte više
Sport i kardiovaskularna oboljenja, nove činjenice sa evropskog kongresa kardiologa
Kardiologija

Sport i kardiovaskularna oboljenja, nove činjenice sa evropskog kongresa kardiologa 03.10.2013

Nedavno je završen kongres Evropskog udruženja kardiologa, na kome je učešće uzelo 30 000 kardiologa iz čitavog sveta.Ka...

Ass. dr Vojislav Giga Saznajte više

Partneri