Novosti

Miokardna revaskularizacija 2019: Kome, kada, kako? Od preporuka do kliničke prakse i nazad
Kardiologija
Kardiomagnetna rezonanca u proceni vijabiliteta i ishemije miokarda
Kardiologija
Kardiovaskularna prevencija i kardiovaskularni rizik
Kardiologija
Vizualizacione tehnike u evaluaciji bolesnika za TAVI
Kardiologija

Vizualizacione tehnike u evaluaciji bolesnika za TAVI 23.08.2019

...

Doc. dr Zorica Mladenović Saznajte više
Mesto prasugrela u areni antitrombocitnih lekova, kod pacijenta s akutnim koronarnim sindromom
Kardiologija

Mesto prasugrela u areni antitrombocitnih lekova, kod pacijenta s akutnim koronarnim sindromom 14.08.2019

WEBUPDATE 2019...

Prof. dr Siniša Stojković, Klinički centar Srbije i Prof. dr Slobodan Obradović, Vojnomedicinska akademija Saznajte više
Terapijski protokoli u perifernoj arterijskoj bolesti
Kardiologija

Terapijski protokoli u perifernoj arterijskoj bolesti 11.07.2019

WEBUPDATE 2019...

Akademik prof. dr Đorđe Radak Saznajte više
Dva u jednom - ramipril u fiksnoj kombinaciji
Kardiologija

Dva u jednom - ramipril u fiksnoj kombinaciji 15.06.2019

WEBUPDATE 2019...

Prof. dr Svetlana Apostolović iz KC Niš, Prof. dr Ivan Tasić iz Instituta "Niška Banja" Saznajte više
Optimizacija terapije nakon akutnog infarkta miokarda - izazovi i dileme u svakodnevnoj praksi
Kardiologija

Optimizacija terapije nakon akutnog infarkta miokarda - izazovi i dileme u svakodnevnoj praksi 06.06.2019

WEBUPDATE 2019...

Prof. dr Petar Otašević, Ass. dr Srđan Bošković i Doc. dr Dejana Popović Saznajte više
Protokoli i praksa u profilaksi DVT u ortopedskoj hirurgiji
Hirurgija

Protokoli i praksa u profilaksi DVT u ortopedskoj hirurgiji 10.05.2019

WEBUPDATE 2019...

Doc. dr Nemanja Slavković - "Protokoli Instituta Banjica za tromboprofilaksu", Klin. ass mr sc. med dr Vladan Stevanović- "Mesto enoksaparina u profilaksi i terapiji trombotskih događaja" Saznajte više

Partneri