Novosti

WEBUPDATE 2019 - SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA
Kardiologija

WEBUPDATE 2019 - SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA 14.09.2019

NOVI VODIČI EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2019...

Dr Aleksandar Kocijančić Saznajte više
Savremeni principi lečenja arterijske hipertenzije
Kardiologija
Zamke u dijagnostici akutnog infarkta miokarda
Kardiologija

Zamke u dijagnostici akutnog infarkta miokarda 09.09.2019

...

Prof. dr Goran Koraćević Saznajte više
Kardiogeni šok u jedinici intenzivne kardiološke nege
Kardiologija
Miokardna revaskularizacija 2019: Kome, kada, kako? Od preporuka do kliničke prakse i nazad
Kardiologija
Kardiomagnetna rezonanca u proceni vijabiliteta i ishemije miokarda
Kardiologija
Kardiovaskularna prevencija i kardiovaskularni rizik
Kardiologija

Partneri