Novosti

Dileme i preporuke za dijagnozu i terapiju sinkopa
Kardiologija

Dileme i preporuke za dijagnozu i terapiju sinkopa 13.06.2018

WEBUPDATE 2018...

Da li su preporuke iz 2018. promenile dosadašnje stavove i algoritme?
Prof. dr Goran Milašinović
Saznajte više
Aktuelnosti u prevenciji i lečenju koronarne bolesti srca
Kardiologija

Aktuelnosti u prevenciji i lečenju koronarne bolesti srca 01.06.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Miloje Tomašević, Klinički centar Srbije
Prof.dr Siniša Stojković, Klinički centar Srbije
Saznajte više
 Integrativni pristup nevalvularnoj atrijalnoj fibrilaciji
Kardiologija

Integrativni pristup nevalvularnoj atrijalnoj fibrilaciji 28.05.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Goran Milašinović Saznajte više
Klopidogrel - od prevencije tromboze stenta do sekundarne prevencije
Kardiologija

Klopidogrel - od prevencije tromboze stenta do sekundarne prevencije 17.12.2017

WEBUPDATE 2017...

Prof. dr Siniša Stojković Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Terapijski ciljevi u kardiovaskularnom kontinuumu
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Terapijski ciljevi u kardiovaskularnom kontinuumu 15.11.2017

Predavači: Prof. dr Branislava Ivanović i Prof. dr Siniša Stojković...

Saznajte više
U susret novim preporukama za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije
Kardiologija

U susret novim preporukama za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 13.11.2017

WEBUPDATE 2017...

Prof. dr Branislava Ivanović Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Focused update - dvostruka antitrombocitna terapija
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Focused update - dvostruka antitrombocitna terapija 20.09.2017

Moderator i predavač: Prof. dr Siniša Stojković
Predavači: Prof. dr Aleksandar N. Nešković, Prof. dr Vladimir Milorad...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta 19.09.2017

Moderator i predavač: Prof. dr Aleksandar N. Nešković
Predavači: Prof. dr Siniša Stojković, Prof. dr Vladimir Milorad...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Valvularna bolest srca
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Valvularna bolest srca 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Danijela Zamaklar
Predavači: Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić, Asist. dr. Vojislav Gig...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Tatjana S. Potpara
Predavači: Prof. dr Slobodan Obradović, Dr Milosav Tomović...

Saznajte više

Partneri