Novosti

Pristup lečenju hipertenzije: prednosti i nedostaci monoterapije i fiksnih kombinacija
Kardiologija

Pristup lečenju hipertenzije: prednosti i nedostaci monoterapije i fiksnih kombinacija 27.03.2019

WEBUPDATE 2019...

Prof. dr Dragan Simić, KCS, Prof. dr Milan Pavlović, KCN Saznajte više
Izbor antihipertenziva u skladu sa preporukama
Kardiologija

Izbor antihipertenziva u skladu sa preporukama 23.12.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Branislava Ivanović, Prof. dr Ivan Tasić Saznajte više
Savremeno lečenje dijabetesa tip 2
Endokrinologija

Savremeno lečenje dijabetesa tip 2 08.12.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Katarina Lalić, Prof. dr Edita Stokić Saznajte više
Savremena antikoagulantna terapija
Kardiologija

Savremena antikoagulantna terapija 05.12.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Biljana Putniković, Prof. dr Milan Pavlović Saznajte više
Izazovi profilakse duboke venske tromboze u ortopedskoj hirurgiji
Hirurgija

Izazovi profilakse duboke venske tromboze u ortopedskoj hirurgiji 03.11.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Marko Kadija, Klinički centar Srbije, Prof. dr Branko Ristić, Klinički centar Kragujevac Saznajte više
Uloga klopidogrela u savremenoj kardiovaskularnoj medicini
Kardiologija
Nove evropske preporuke za lečenje arterijske hipertenzije
Kardiologija

Nove evropske preporuke za lečenje arterijske hipertenzije 20.10.2018

Prof. dr Guiseppe Mancia...

Intervju vodio Prof. dr Arsen Ristić Saznajte više
Novine u hipertenziji – ESC preporuke 2018
Kardiologija

Novine u hipertenziji – ESC preporuke 2018 18.10.2018

Prof. dr Miloje Tomašević, Klinički centar Srbije...

Saznajte više
Lečenje akutnog infarkta miokarda - iskustva iz Švedske
Kardiologija

Lečenje akutnog infarkta miokarda - iskustva iz Švedske 21.09.2018

Prof. dr Stefan James, Univerzitet u Upsali, Švedska...

Intervju vodio Prof. dr Vladan Vukčević, Klinički centar Srbije Saznajte više
Arterijska hipertenzija - ESC preporuke 2018
Kardiologija

Arterijska hipertenzija - ESC preporuke 2018 17.09.2018

WEBUPDATE 2018...

Prof. dr Branislava Ivanović
Prof. dr Ivan Tasić
Saznajte više

Partneri