Novosti

U susret novim preporukama za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije
Kardiologija

U susret novim preporukama za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 13.11.2017

WEBUPDATE 2017...

Prof. dr Branislava Ivanović Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Focused update - dvostruka antitrombocitna terapija
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Focused update - dvostruka antitrombocitna terapija 20.09.2017

Moderator i predavač: Prof. dr Siniša Stojković
Predavači: Prof. dr Aleksandar N. Nešković, Prof. dr Vladimir Milorad...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta 19.09.2017

Moderator i predavač: Prof. dr Aleksandar N. Nešković
Predavači: Prof. dr Siniša Stojković, Prof. dr Vladimir Milorad...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Valvularna bolest srca
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Valvularna bolest srca 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Danijela Zamaklar
Predavači: Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić, Asist. dr. Vojislav Gig...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Tatjana S. Potpara
Predavači: Prof. dr Slobodan Obradović, Dr Milosav Tomović...

Saznajte više
Antioksidansi u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja
Kardiologija

Antioksidansi u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja 11.07.2017

Klasični antioksidansi (npr. vitamic C, E, beta karoten) nisu se pokazali kao efikasni u zaštiti od slobodnih kiseonični...

Dr Sonja Šalinger-Martinović Saznajte više
Dojenje sprečava gojaznost i kardiovaskularna oboljenja u odraslom dobu
Pedijatrija

Dojenje sprečava gojaznost i kardiovaskularna oboljenja u odraslom dobu 11.07.2017

Gojaznost je jedan od najvećih problema 21. veka. Borba protiv gojaznosti počinje od najranijeg životnog doba. Ona deca ...

Prof. dr Saša Živić Saznajte više
Kardiovaskularna polipilula – budućnost sekundarne prevencije
Kardiologija

Kardiovaskularna polipilula – budućnost sekundarne prevencije 26.05.2017

Koncept kardiovaskularne polipilule nije nov, ali je veoma aktuelan u savremenim epidemiološkim okolnostima. Sa jedne st...

Prof. dr José María Castellano Saznajte više
Aortna stenoza i insuficijencija – klinički i ehokardiografski oblici bolesti
Kardiologija

Aortna stenoza i insuficijencija – klinički i ehokardiografski oblici bolesti 26.05.2017

Obzirom na trend starenja populacije u savremenom društvu, učestalost valvularnih mana srca će u budućnosti biti sve već...

Prof. dr Milan Petrović Saznajte više
Dvadesetčetvoročasovni ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska
Kardiologija

Dvadesetčetvoročasovni ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska 23.05.2017

Iako su prvi pokušaji dugotrajnog monitoringa arterijskog krvnog pritiska izvedeni pre tri decenije, tek je razvojem sav...

Prof. dr Branislava Ivanović Saznajte više

Partneri