Novosti

WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Tatjana S. Potpara
Predavači: Prof. dr Slobodan Obradović, Dr Milosav Tomović...

Saznajte više
Antioksidansi u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja
Kardiologija

Antioksidansi u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja 11.07.2017

Klasični antioksidansi (npr. vitamic C, E, beta karoten) nisu se pokazali kao efikasni u zaštiti od slobodnih kiseonični...

Dr Sonja Šalinger-Martinović Saznajte više
Dojenje sprečava gojaznost i kardiovaskularna oboljenja u odraslom dobu
Pedijatrija

Dojenje sprečava gojaznost i kardiovaskularna oboljenja u odraslom dobu 11.07.2017

Gojaznost je jedan od najvećih problema 21. veka. Borba protiv gojaznosti počinje od najranijeg životnog doba. Ona deca ...

Prof. dr Saša Živić Saznajte više
Kardiovaskularna polipilula – budućnost sekundarne prevencije
Kardiologija

Kardiovaskularna polipilula – budućnost sekundarne prevencije 26.05.2017

Koncept kardiovaskularne polipilule nije nov, ali je veoma aktuelan u savremenim epidemiološkim okolnostima. Sa jedne st...

Prof. dr José María Castellano Saznajte više
Aortna stenoza i insuficijencija – klinički i ehokardiografski oblici bolesti
Kardiologija

Aortna stenoza i insuficijencija – klinički i ehokardiografski oblici bolesti 26.05.2017

Obzirom na trend starenja populacije u savremenom društvu, učestalost valvularnih mana srca će u budućnosti biti sve već...

Prof. dr Milan Petrović Saznajte više
Dvadesetčetvoročasovni ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska
Kardiologija

Dvadesetčetvoročasovni ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska 23.05.2017

Iako su prvi pokušaji dugotrajnog monitoringa arterijskog krvnog pritiska izvedeni pre tri decenije, tek je razvojem sav...

Prof. dr Branislava Ivanović Saznajte više
Erektilna i endotelna disfunkcija i ateroskleroza
Urologija

Erektilna i endotelna disfunkcija i ateroskleroza 27.04.2017

Erektilna disfunkcija je jedan od najranijih kliničkih poremećaja koji nastaje kao posledica poremećaja funkcije endotel...

Prof. dr Đorđe Nale Saznajte više
Crveno vino i kardiovaskularna oboljenja
Kardiologija

Crveno vino i kardiovaskularna oboljenja 28.03.2017

Umereno konzumiranje crnog vina je epidemiološki dobro poznat protektivni faktor za nastanak brojnih oboljenja poput ate...

Prof. dr Goran Rađen Saznajte više
Troponini i peptidi u ranoj detekciji akutnog infarkta miokarda
Kardiologija

Troponini i peptidi u ranoj detekciji akutnog infarkta miokarda 27.03.2017

Određivanje troponina kod bolesnika sa sumnjom na akutni koronarni sindrom je od velikog praktičnog značaja za diferenci...

Ass. dr Miodrag Srećković Saznajte više

Partneri