Aortna stenoza i insuficijencija – klinički i ehokardiografski oblici bolesti

Kardiologija Prof. dr Milan Petrović 26.05.2017

Obzirom na trend starenja populacije u savremenom društvu, učestalost valvularnih mana srca će u budućnosti biti sve veća. Jedna od najčešćih valvularnih mana u kardiologiji je aortna stenoza, koja je u preko 70% slučajeva degenerativne etiologije. Aortna stenoza ima dug, nekada i višedecenijski, asimptomatski period, nakon čega sledi simptomatski period koga karakteriše brza progresija bolesti. Centralno mesto u dijagnostici aortne stenoze ima ehokardiografski pregled. O najvažnijm dijagnostičkim aspektima, kliničkim tipovima aortne stenoze (i insuficijencije) i drugim važnim aspektima ovog oboljenja, za AMEC govori Prof. dr Milan Petrović.Partneri