Kardiovaskularna polipilula – budućnost sekundarne prevencije

Kardiologija Prof. dr José María Castellano 26.05.2017

Koncept kardiovaskularne polipilule nije nov, ali je veoma aktuelan u savremenim epidemiološkim okolnostima. Sa jedne strane, polipilula nalazi mesto u zemljama u razvoju sa ciljem da poveća dostupnost savremenim terapijama bolesnicima kojima inače nisu dostupni moderni lekovi, a sa druge strane, u razvijenim zdravstvenim sistemima povećava adherenciju ka propisanim kompleksnim terapijskim režimima. O značaju polipilule u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, ekskluzivno za AMEC govori Prof. dr José María Castellano.Partneri