WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija

Kardiologija 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Tatjana S. Potpara
Predavači: Prof. dr Slobodan Obradović, Dr Milosav TomovićPartneri