Protokoli i praksa u profilaksi DVT u ortopedskoj hirurgiji

Hirurgija Doc. dr Nemanja Slavković - "Protokoli Instituta Banjica za tromboprofilaksu", Klin. ass mr sc. med dr Vladan Stevanović- "Mesto enoksaparina u profilaksi i terapiji trombotskih događaja" 10.05.2019

WEBUPDATE 2019Partneri