Miokardna revaskularizacija 2019: Kome, kada, kako? Od preporuka do kliničke prakse i nazad

Kardiologija Akademik Prof. emeritus dr Miodrag Ostojić 23.08.2019Partneri