Skorovi se ne smeju korisiti samostalno za dijagnostiku ili lečenje bolesnika van kliničkog konteksta, i nisu zamena za procene medicinskih profesionalaca. Pogledajte integralni tekst uslova korišćenja SKOR-a.

Lista skorova


Svi proračuni se moraju ponovo proveriti i preračunati korišćenjem odgovarajućih originalnih naučnih radova, i ne treba ih koristiti samostalno za usmeravanje tretmana bolesnika, niti oni mogu biti zamena za kliničko rasuđivanje zdravstvenih radnika.

Uslovi korišćenja SKOR-a

 

Pojednostavljeno objašnjenje

 

Medicinske odluke donose medicinski profesionalci koji su se školovali za to. Skorovi nisu napravljeni kako bi zamenili znanje i iskustvo medicinskih profesionalaca, već samo kao pomoćni alat. AMEC nije i neće biti odgovoran, niti pravno, niti finansijski, niti medicinski, za posledice koje bi eventualno nastale korišćenjem kalkulatora, jednačina i algoritama na svom internet portalu, a koji su namenjeni za korišćenje jedino zdravstvenim radnicima (medicinskim profesionalcima).

 

Potpuno objašnjenje

 

SKOR sekcija AMEC-ovog internet portala obuhvata kliničke alate i baze podataka namenjene za upotrebu od strane zdravstvenih radnika (medicinskih profesionalaca). Ovi alati ne daju stručne savete; lekari i drugi zdravstveni radnici koji koriste ove alate ili baze podataka treba da koriste svoje znanje i kliničko iskustvo u donošenju relevantnih medicinskih odluka, bez obzira na informacije koje su dobijene korišćenjem ovih alata. Korisnici ovih alata i baza podataka čine to na sopstvenu odgovornost. Pojedinci sa bilo kojom vrstom medicinskog stanja ili oboljenja se posebno upozoravaju sa zatraže profesionalnu medicinsku pomoć pre započinjanja bilo koje vrste medicinskog tretmana. Za sve što je u vezi sa zdravljem, uključujući i odluke u vezi lekova ili drugih tretmana, korisnici moraju uvek da se konsultuju sa svojim lekarom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.

 

Razvojni tim AMEC-a je pažljivo pokušao da razvije sadržaj SKOR-a koji je u skladu sa standardima medicinske prakse koji su preovladavali u vreme razvoja. Međutim, standardi i praksa u medicini se stalno menjaju kao odraz novih istraživanja, pa se zdravstveni radnici i profesionalci upućuju da prate najnovija istraživanja iz određenih oblasti.

 

Svi sadržaji SKOR sekcije AMEC internet portala, poput teksta, grafika i slika su isključivo informativnog karaktera. AMEC ne preporučuje i ne odobrava ni jedan poseban test, lekara, proizvod, proceduru, stav ili drugu informaciju koja može biti navedena na sajtu.

 

Informacije na SKOR sekciji AMEC internet portala su preuzete od izvora za koje verujemo da su pouzdani. Međutim, AMEC ne garantuje za tačnost informacija koje se nalaze na ovom sajtu.

 

Mi ne pružamo medicinske i lekarske savete, niti obezbeđujemo medicinske ili dijagnostičke usluge. Medicinske informacije se menjaju jako brzo. AMEC ne grantuje da saržaj SKOR sekcije pokriva sve moguće upotrebe, pravce, mere opreza, interakcije lekova ili neželjene efekte koji mogu biti povezani sa bilo kojim terapijskim tretmanom.

 

Vaše oslanjanje na informacije i sadržaje koje ste dobili na ili preko ovog sajta je isključivo na Vaš sopstveni rizik. AMEC ne preuzima nikakvu obavezu niti odogovornost za štetu ili povredu (uključujući i smrt) za Vas, druga lica ili imovinu, nastalih kao posledica upotrebe bilo kog proizvoda, informacije, ideje ili instrukcije sadržane na AMEC internet portalu.

 

 

Autorska prava

 

Kada je sadržaj iz originalnih radova uključen na naš sajt, mi ćemo obezbediti odgovarajuću referencu za taj rad na dnu stranice, a koji je intelektualna svojina njegovih autora / izdavača (ili se nalaze u javnom domenu).

 

Naš sajt transformiše ove radove u interaktivne, dinamičke kalkulatore za koje verujemo da imaju kvalitet za „transformativno“ fer korišćenje: od statičke liste varijabli ka interaktivnom kalkulatoru u realnom vremenu, koji uključuje totalni skor kao i dijagnostičke/prognostičke informacije i preporuke.

 

Međutim, ukoliko mislite da ovakva upotreba krši Vaša autorska prava, molimo Vas da nam pošaljete e-mail, a mi ćemo ukloniti sporni sadržaj.

Partneri