AMEC EDUKACIJE SVUDA DOSTUPNE!

Sve AMEC edukacije su dostupne i preko Vaših mobilnih telefona sa Android i iOS operativnim sistemima. Instalirajte "AMEC edukacija" u Google Play Store-u ili iTunes-u, i koristite sve funkcionalnosti AMEC edukacija na Vašem mobilnom telefonu.

Novosti

Klopidogrel - od prevencije tromboze stenta do sekundarne prevencije
Kardiologija

Klopidogrel - od prevencije tromboze stenta do sekundarne prevencije 17.12.2017

WEBUPDATE 2017...

Prof. dr Siniša Stojković Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Terapijski ciljevi u kardiovaskularnom kontinuumu
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Terapijski ciljevi u kardiovaskularnom kontinuumu 15.11.2017

Predavači: Prof. dr Branislava Ivanović i Prof. dr Siniša Stojković...

Saznajte više
U susret novim preporukama za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije
Kardiologija

U susret novim preporukama za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 13.11.2017

WEBUPDATE 2017...

Prof. dr Branislava Ivanović Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Focused update - dvostruka antitrombocitna terapija
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Focused update - dvostruka antitrombocitna terapija 20.09.2017

Moderator i predavač: Prof. dr Siniša Stojković
Predavači: Prof. dr Aleksandar N. Nešković, Prof. dr Vladimir Milorad...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta 19.09.2017

Moderator i predavač: Prof. dr Aleksandar N. Nešković
Predavači: Prof. dr Siniša Stojković, Prof. dr Vladimir Milorad...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Valvularna bolest srca
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Valvularna bolest srca 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Danijela Zamaklar
Predavači: Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić, Asist. dr. Vojislav Gig...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Tatjana S. Potpara
Predavači: Prof. dr Slobodan Obradović, Dr Milosav Tomović...

Saznajte više
Antioksidansi u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja
Kardiologija

Antioksidansi u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja 11.07.2017

Klasični antioksidansi (npr. vitamic C, E, beta karoten) nisu se pokazali kao efikasni u zaštiti od slobodnih kiseonični...

Dr Sonja Šalinger-Martinović Saznajte više
Dojenje sprečava gojaznost i kardiovaskularna oboljenja u odraslom dobu
Pedijatrija

Dojenje sprečava gojaznost i kardiovaskularna oboljenja u odraslom dobu 11.07.2017

Gojaznost je jedan od najvećih problema 21. veka. Borba protiv gojaznosti počinje od najranijeg životnog doba. Ona deca ...

Prof. dr Saša Živić Saznajte više
Kardiovaskularna polipilula – budućnost sekundarne prevencije
Kardiologija

Kardiovaskularna polipilula – budućnost sekundarne prevencije 26.05.2017

Koncept kardiovaskularne polipilule nije nov, ali je veoma aktuelan u savremenim epidemiološkim okolnostima. Sa jedne st...

Prof. dr José María Castellano Saznajte više

Partneri