AMEC EDUKACIJE SVUDA DOSTUPNE!

Sve AMEC edukacije su dostupne i preko Vaših mobilnih telefona sa Android i iOS operativnim sistemima. Instalirajte "AMEC edukacija" u Google Play Store-u ili iTunes-u, i koristite sve funkcionalnosti AMEC edukacija na Vašem mobilnom telefonu.

Novosti

WEBUPDATE 2017 - Valvularna bolest srca
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Valvularna bolest srca 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Danijela Zamaklar
Predavači: Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić, Asist. dr. Vojislav Gig...

Saznajte više
WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija
Kardiologija

WEBUPDATE 2017 - Atrijalna fibrilacija 19.09.2017

Moderator i predavač: Asist. dr Tatjana S. Potpara
Predavači: Prof. dr Slobodan Obradović, Dr Milosav Tomović...

Saznajte više
Antioksidansi u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja
Kardiologija

Antioksidansi u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja 11.07.2017

Klasični antioksidansi (npr. vitamic C, E, beta karoten) nisu se pokazali kao efikasni u zaštiti od slobodnih kiseonični...

Dr Sonja Šalinger-Martinović Saznajte više
Dojenje sprečava gojaznost i kardiovaskularna oboljenja u odraslom dobu
Pedijatrija

Dojenje sprečava gojaznost i kardiovaskularna oboljenja u odraslom dobu 11.07.2017

Gojaznost je jedan od najvećih problema 21. veka. Borba protiv gojaznosti počinje od najranijeg životnog doba. Ona deca ...

Prof. dr Saša Živić Saznajte više
Kardiovaskularna polipilula – budućnost sekundarne prevencije
Kardiologija

Kardiovaskularna polipilula – budućnost sekundarne prevencije 26.05.2017

Koncept kardiovaskularne polipilule nije nov, ali je veoma aktuelan u savremenim epidemiološkim okolnostima. Sa jedne st...

Prof. dr José María Castellano Saznajte više
Aortna stenoza i insuficijencija – klinički i ehokardiografski oblici bolesti
Kardiologija

Aortna stenoza i insuficijencija – klinički i ehokardiografski oblici bolesti 26.05.2017

Obzirom na trend starenja populacije u savremenom društvu, učestalost valvularnih mana srca će u budućnosti biti sve već...

Prof. dr Milan Petrović Saznajte više
Dvadesetčetvoročasovni ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska
Kardiologija

Dvadesetčetvoročasovni ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska 23.05.2017

Iako su prvi pokušaji dugotrajnog monitoringa arterijskog krvnog pritiska izvedeni pre tri decenije, tek je razvojem sav...

Prof. dr Branislava Ivanović Saznajte više
Gastro-kardiološka radionica
Kardiologija

Gastro-kardiološka radionica 06.05.2017

PROLEĆNA KARDIOLOŠKA RADIONICA 2017.
MK Mountain Resort, Kopaonik, 30. mart - 02. april 2017.
Petak, 31. mart 2...

Saznajte više
Urgentna radionica: interventne procedure u jedinici intenzivne kardiološke nege-dileme i moguća rešenja
Kardiologija

Urgentna radionica: interventne procedure u jedinici intenzivne kardiološke nege-dileme i moguća rešenja 06.05.2017

PROLEĆNA KARDIOLOŠKA RADIONICA 2017.
MK Mountain Resort, Kopaonik, 30. mart - 02. april 2017.
Subota, 1. april ...

Saznajte više
Radionica za akutni koronarni sindrom
Kardiologija

Radionica za akutni koronarni sindrom 27.04.2017

PROLEĆNA KARDIOLOŠKA RADIONICA 2017.
MK Mountain Resort, Kopaonik, 30. mart - 02. april 2017.
Petak, 31. mart ...

Saznajte više

Partneri