AMEC EDUKACIJE SVUDA DOSTUPNE!

Sve AMEC edukacije su dostupne i preko Vaših mobilnih telefona sa Android i iOS operativnim sistemima. Instalirajte "AMEC edukacija" u Google Play Store-u ili iTunes-u, i koristite sve funkcionalnosti AMEC edukacija na Vašem mobilnom telefonu.

Novosti

Aortna stenoza i insuficijencija – klinički i ehokardiografski oblici bolesti
Kardiologija

Aortna stenoza i insuficijencija – klinički i ehokardiografski oblici bolesti 26.05.2017

Obzirom na trend starenja populacije u savremenom društvu, učestalost valvularnih mana srca će u budućnosti biti sve već...

Prof. dr Milan Petrović Saznajte više
Dvadesetčetvoročasovni ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska
Kardiologija

Dvadesetčetvoročasovni ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska 23.05.2017

Iako su prvi pokušaji dugotrajnog monitoringa arterijskog krvnog pritiska izvedeni pre tri decenije, tek je razvojem sav...

Prof. dr Branislava Ivanović Saznajte više
Erektilna i endotelna disfunkcija i ateroskleroza
Urologija

Erektilna i endotelna disfunkcija i ateroskleroza 27.04.2017

Erektilna disfunkcija je jedan od najranijih kliničkih poremećaja koji nastaje kao posledica poremećaja funkcije endotel...

Prof. dr Đorđe Nale Saznajte više
Crveno vino i kardiovaskularna oboljenja
Kardiologija

Crveno vino i kardiovaskularna oboljenja 28.03.2017

Umereno konzumiranje crnog vina je epidemiološki dobro poznat protektivni faktor za nastanak brojnih oboljenja poput ate...

Prof. dr Goran Rađen Saznajte više
Troponini i peptidi u ranoj detekciji akutnog infarkta miokarda
Kardiologija

Troponini i peptidi u ranoj detekciji akutnog infarkta miokarda 27.03.2017

Određivanje troponina kod bolesnika sa sumnjom na akutni koronarni sindrom je od velikog praktičnog značaja za diferenci...

Ass. dr Miodrag Srećković Saznajte više
Akutna srčana insuficijencija – moderan pristup dijagnostici i lečenju
Kardiologija

Akutna srčana insuficijencija – moderan pristup dijagnostici i lečenju 06.10.2016

Akutna srčana insuficijencije predstavlja klinički sindrom koga karakterišu nagla pojava simptoma i znakova srčane insuf...

Doc. dr Nebojša Radovanović Saznajte više
Izazovi dijagnostike urođenih srčanih mana
Kardiologija

Izazovi dijagnostike urođenih srčanih mana 21.06.2016

U savremeno doba čak 80-85% bolesnika koji su rođeni sa urođenom srčanom manom doživi adultno doba, zbog čega imamo veći...

Prof. dr Ljiljana Jovović Saznajte više
Dijabetes i akutni koronarni sindrom
Kardiologija

Dijabetes i akutni koronarni sindrom 12.06.2016

Poznato je da hiperglikemija u akutnom koronarnom sindromu ima negativan efekat na prognozu ovih bolesnika. Imajući u vi...

Prof. dr Katarina Lalić Saznajte više
Intrauterina malnutricija i mala porođajna težina
Endokrinologija

Intrauterina malnutricija i mala porođajna težina 05.06.2016

Intrauterina malnutricija i mala težina ploda za gestacijsko doba predstavljaju važan faktor rizika za nastanak brojnih ...

Prof. dr Saša Živić Saznajte više
Hronične totalne okluzije i imidžing u sali za kateterizaciju srca
Kardiologija

Hronične totalne okluzije i imidžing u sali za kateterizaciju srca 09.04.2016

Hronične totalne okluzije predstavljaju najkompleksniju i najizazovniju grupu koronarnih lezija. I pored značajnog napre...

Prof. dr Nikola Jagić Saznajte više

Partneri