AMEC EDUKACIJE SVUDA DOSTUPNE!

Sve AMEC edukacije su dostupne i preko Vaših mobilnih telefona sa Android i iOS operativnim sistemima. Instalirajte "AMEC edukacija" u Google Play Store-u ili iTunes-u, i koristite sve funkcionalnost AMEC edukacija na Vašem mobilnom telefonu.

Novosti

Kardiometabolički sindrom
Kardiologija

Kardiometabolički sindrom 20.10.2014

Smatra se da preko 30% odrasle populacije ima metabolički sindrom, što čini ovaj poremećaj jednim od najzastupljenijih p...

Prof. dr Ivan Tasić Saznajte više
Uticaj mehanizma delovanja antikoagulantnih lekova na njihovu efikasnost i bezbednost
Hematologija

Uticaj mehanizma delovanja antikoagulantnih lekova na njihovu efikasnost i bezbednost 20.09.2014

Do sada najprimenjivaniji antikoagulantni (AK) lekovi, antagonisti vitamina K (AVK), ispoljavaju nedostatke koji ogranič...

Prof. dr Gorana Mitić Saznajte više
Disekcija aorte i hipertenzija
Kardiologija

Disekcija aorte i hipertenzija 07.09.2014

Arterijska hipertenzija je glavni faktor rizika za nastanak disekcije aorte, i za ovu poveznost se zna više od sto godin...

Prof. dr Goran Koraćević Saznajte više
Bioresorptivni stentovi (BVS)
Kardiologija

Bioresorptivni stentovi (BVS) 19.08.2014

Najnovija velika tehnologija u oblasti perkutanih koronarnih intervencije jesu bioresorptivni stentovi (BVS - Bioresorba...

Prof. dr Stéphane Cook Saznajte više
Novi ESC vodiči za lečenje arterijske hipertenzije i renalna denervacija
Kardiologija

Novi ESC vodiči za lečenje arterijske hipertenzije i renalna denervacija 20.07.2014

Objavljivanje najnovije verzije vodiča za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije Evropskog udruženja kardiologa,...

Prof. dr Giuseppe Mancia Saznajte više
Primena sartana izvan tradicionalnih kliničkih indikacija
Kardiologija

Primena sartana izvan tradicionalnih kliničkih indikacija 18.06.2014

Pored tradicionalne primene blokatora angiotenzinskih receptora (tzv. sartana) u lečenju arterijske hipertenzije, posled...

Prof. dr Goran Milašinović Saznajte više
Savremeni pristup lečenju hipertenzivnih bolesnika
Kardiologija

Savremeni pristup lečenju hipertenzivnih bolesnika 01.06.2014

Sveobuhvatan pristup lečenju bolesnika sa arterijskom hipertenzijom obuhvata nekoliko važnih mera, uključujući i farmako...

Prof. dr Ljubomir Hadži-Pešić Saznajte više
Blokatori RAA sistema i beta-blokatori u terapiji hipertenzije
Kardiologija

Blokatori RAA sistema i beta-blokatori u terapiji hipertenzije 05.05.2014

Lekovi koji blokiraju pojedine komponente sistema renin-angiotenzin-aldosteron (ACE inhibitori i blokatori angiotenzinsk...

Prof. dr Branislava Ivanovic Saznajte više
TAVI - Transkateterska implantacija aortnog zaliska
Kardiologija

TAVI - Transkateterska implantacija aortnog zaliska 22.04.2014

Klasična kardiohirurška operacija sa implantacijom veštačkog aortnog zaliska je intervencija koja je kod starijih osoba ...

Prof. dr Branko Beleslin Saznajte više
HEAT PPCI - nefrakcionisani heparin bolji od bivalirudina u primarnoj PCI
Kardiologija

HEAT PPCI - nefrakcionisani heparin bolji od bivalirudina u primarnoj PCI 13.04.2014

Početkom aprila 2014. godine, na stručnom sastanku „American College of Cardiology (ACC)“ Dr Adeel Shahzad (Liverpool He...

Prof. dr Vladimir Miloradović, dr Miodrag Srećković Saznajte više

Partneri