AMEC EDUKACIJE SVUDA DOSTUPNE!

Sve AMEC edukacije su dostupne i preko Vaših mobilnih telefona sa Android i iOS operativnim sistemima. Instalirajte "AMEC edukacija" u Google Play Store-u ili iTunes-u, i koristite sve funkcionalnosti AMEC edukacija na Vašem mobilnom telefonu.

Novosti

Mesto neinvazivnih testova u kardiologiji
Kardiologija

Mesto neinvazivnih testova u kardiologiji 28.12.2015

Neinvazivni funkcionalni testovi imaju centralno mesto u dijagnostici, prognozi i određivanju strategije lečenja bolesni...

Asist. dr Vojislav Giga Saznajte više
Novine u terapiji dijabetes melitusa tip 1
Endokrinologija

Novine u terapiji dijabetes melitusa tip 1 28.11.2015

Poslednjih godina napravljeni su brojni prodori i unapređenja terapije tipa 1 dijabetesa. I pored brojnih tehnoloških un...

Prof. dr Saša Živić Saznajte više
Savremeni pristup lečenju arterijske hipertenzije
Kardiologija

Savremeni pristup lečenju arterijske hipertenzije 18.09.2015

Arterijska hipertenzija je jedno od najčešćih hroničnih kardioloških oboljenja koje je zbog svog dugog trajanja praćeno ...

Prof. dr Ivan Tasić, Prof. dr Svetlana Apostolović, Prof. Branislava Ivanović, Doc. dr Ilija Srdanović Saznajte više
Dijabetes melitus tip 2 i kardiovaskularna oboljenja
Endokrinologija

Dijabetes melitus tip 2 i kardiovaskularna oboljenja 26.07.2015

Tip 2 dijabetes melitus i aterosklerotska kardiovaskularna oboljenja su usko povezani klinički entiteti kod kojih postoj...

Akademik Prof. dr Nebojša Lalić Saznajte više
Hronične totalne okluzije koronarnih arterija
Kardiologija

Hronične totalne okluzije koronarnih arterija 10.06.2015

Hronične totalne okluzije (skraćeno CTO) predstavljaju jedan od tehnički najkompleksnijih izazova za interventne kardiol...

Prof. dr Siniša Stojković Saznajte više
Gojaznost – savremena epidemija
Farmakologija

Gojaznost – savremena epidemija 21.05.2015

Gojaznost je oboljenje čija učestalost u savremenom svetu ima epidemijski karakter. Zdravstveni značaj ovog problema se ...

Prof. dr Srđan Pešić Saznajte više
Deformacioni imidžing visokog broja frejmova
Kardiologija

Deformacioni imidžing visokog broja frejmova 04.05.2015

Tokom nedavno održanog “Prvog kongresa kardiovaskularnog imidžinga Srbije” (KIS 2015), predavač i uvaženi gost bio je Pr...

Prof. dr George Sutherland Saznajte više
Nova organizacija EACVI i infektivni endokarditis
Kardiologija

Nova organizacija EACVI i infektivni endokarditis 21.03.2015

Tokom nedavno održanog “Prvog kongresa kardiovaskularnog imidžinga Srbije” (KIS 2015), predavač i uvaženi gost bio je Pr...

Prof. dr Glibert Habib Saznajte više
Praktična primena novih oralnih antikoagulantnih lekova
Kardiologija

Praktična primena novih oralnih antikoagulantnih lekova 12.02.2015

Novi oralni antikoagulantni lekovi sve više nalaze mesto u lečenju bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. I pored velikog...

Prof. dr George Andrei Dan Saznajte više
Novi oralni antikoagulantni lekovi
Kardiologija

Novi oralni antikoagulantni lekovi 30.12.2014

Sve je više dokaza da novi oralni antikoagulantni lekovi imaju bolju efikasnost i veću bezbednost u poređenju sa antagon...

Prof. dr Gorana Mitić i Ass. dr Tatjana Potpara Saznajte više

Partneri