AMEC EDUKACIJE SVUDA DOSTUPNE!

Sve AMEC edukacije su dostupne i preko Vaših mobilnih telefona sa Android i iOS operativnim sistemima. Instalirajte "AMEC edukacija" u Google Play Store-u ili iTunes-u, i koristite sve funkcionalnosti AMEC edukacija na Vašem mobilnom telefonu.

Novosti

Praktična primena novih oralnih antikoagulantnih lekova
Kardiologija

Praktična primena novih oralnih antikoagulantnih lekova 12.02.2015

Novi oralni antikoagulantni lekovi sve više nalaze mesto u lečenju bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. I pored velikog...

Prof. dr George Andrei Dan Saznajte više
Novi oralni antikoagulantni lekovi
Kardiologija

Novi oralni antikoagulantni lekovi 30.12.2014

Sve je više dokaza da novi oralni antikoagulantni lekovi imaju bolju efikasnost i veću bezbednost u poređenju sa antagon...

Prof. dr Gorana Mitić i Ass. dr Tatjana Potpara Saznajte više
Antikoagulantna terapija kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom i koronarnim stentovima
Kardiologija

Antikoagulantna terapija kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom i koronarnim stentovima 26.11.2014

Upotreba antikoagulantne terapije za prevenciju cerebralnog tromboembolizma kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom i k...

Prof. dr Kurt Huber Saznajte više
Kardiometabolički sindrom
Kardiologija

Kardiometabolički sindrom 20.10.2014

Smatra se da preko 30% odrasle populacije ima metabolički sindrom, što čini ovaj poremećaj jednim od najzastupljenijih p...

Prof. dr Ivan Tasić Saznajte više
Uticaj mehanizma delovanja antikoagulantnih lekova na njihovu efikasnost i bezbednost
Hematologija

Uticaj mehanizma delovanja antikoagulantnih lekova na njihovu efikasnost i bezbednost 20.09.2014

Do sada najprimenjivaniji antikoagulantni (AK) lekovi, antagonisti vitamina K (AVK), ispoljavaju nedostatke koji ogranič...

Prof. dr Gorana Mitić Saznajte više
Disekcija aorte i hipertenzija
Kardiologija

Disekcija aorte i hipertenzija 07.09.2014

Arterijska hipertenzija je glavni faktor rizika za nastanak disekcije aorte, i za ovu poveznost se zna više od sto godin...

Prof. dr Goran Koraćević Saznajte više
Bioresorptivni stentovi (BVS)
Kardiologija

Bioresorptivni stentovi (BVS) 19.08.2014

Najnovija velika tehnologija u oblasti perkutanih koronarnih intervencije jesu bioresorptivni stentovi (BVS - Bioresorba...

Prof. dr Stéphane Cook Saznajte više
Novi ESC vodiči za lečenje arterijske hipertenzije i renalna denervacija
Kardiologija

Novi ESC vodiči za lečenje arterijske hipertenzije i renalna denervacija 20.07.2014

Objavljivanje najnovije verzije vodiča za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije Evropskog udruženja kardiologa,...

Prof. dr Giuseppe Mancia Saznajte više
Primena sartana izvan tradicionalnih kliničkih indikacija
Kardiologija

Primena sartana izvan tradicionalnih kliničkih indikacija 18.06.2014

Pored tradicionalne primene blokatora angiotenzinskih receptora (tzv. sartana) u lečenju arterijske hipertenzije, posled...

Prof. dr Goran Milašinović Saznajte više
Savremeni pristup lečenju hipertenzivnih bolesnika
Kardiologija

Savremeni pristup lečenju hipertenzivnih bolesnika 01.06.2014

Sveobuhvatan pristup lečenju bolesnika sa arterijskom hipertenzijom obuhvata nekoliko važnih mera, uključujući i farmako...

Prof. dr Ljubomir Hadži-Pešić Saznajte više

Partneri