AMEC EDUKACIJE SVUDA DOSTUPNE!

Sve AMEC edukacije su dostupne i preko Vaših mobilnih telefona sa Android i iOS operativnim sistemima. Instalirajte "AMEC edukacija" u Google Play Store-u ili iTunes-u, i koristite sve funkcionalnosti AMEC edukacija na Vašem mobilnom telefonu.

Novosti

HEAT PPCI - nefrakcionisani heparin bolji od bivalirudina u primarnoj PCI
Kardiologija

HEAT PPCI - nefrakcionisani heparin bolji od bivalirudina u primarnoj PCI 13.04.2014

Početkom aprila 2014. godine, na stručnom sastanku „American College of Cardiology (ACC)“ Dr Adeel Shahzad (Liverpool He...

Prof. dr Vladimir Miloradović, dr Miodrag Srećković Saznajte više
Oštećenja mozga u hipertenziji
Kardiologija

Oštećenja mozga u hipertenziji 04.04.2014

Oštećenje mozga kao posledica hipertenzije je patološki proces koji obuhvata ne samo tradicionalne velike neželjene klin...

Prof. dr Antonio Coca Saznajte više
Metabolička terapija u stabilnoj koronarnoj bolesti
Kardiologija

Metabolička terapija u stabilnoj koronarnoj bolesti 18.02.2014

Metabolička terapija stabilne angine pektoris usmerena je ka smanjenju kiseonične potrošnje modulacijom energetskih meta...

Prof. dr Svetlana Apostolović Saznajte više
Fekalna transplantacija u oboljenjima sa poremećajem crevne flore
Gastroenterologija

Fekalna transplantacija u oboljenjima sa poremećajem crevne flore 27.01.2014

Distalni segment gastrointestinalnog trakta sadrži različite vrste mikroorganizama. Dominiraju bakterije, a njihov broj ...

Prof. dr Aleksandar Nagorni Saznajte više
Maraton i lezija miokarda – gde je granica između zdravlja i bolesti u profesionalnom sportu?
Kardiologija

Maraton i lezija miokarda – gde je granica između zdravlja i bolesti u profesionalnom sportu? 27.01.2014

Dozirana rekreativna fizička aktivnost je osnov zdravog i dugog života i jedan od osnovnih postulata preporuka Evropskog...

Ass. dr Marija Zdravković Saznajte više
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu
Kardiologija

Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu 08.01.2014

Poslednjih godina u kliničku praksu uvedeno je nekoliko potentnih antitrombocitnih lekova koji su svoje mesto našli u le...

Prof. dr Miloje Tomašević Saznajte više
Potvrđena bezbednost i efikasnost Tiotropium Respimat Inhalera kod bolesnika sa HOBP
Pulmologija

Potvrđena bezbednost i efikasnost Tiotropium Respimat Inhalera kod bolesnika sa HOBP 25.12.2013

Tiotropijum bromid (Spiriva, Boehringer Ingelheim), je dugodelujući inhalacioni antiholinergik koji se koristi jednom dn...

Prof. dr Zorica Lazić, Prof. dr Ivana Stanković Saznajte više
Maligni poremećaji srčanog ritma kod sportista
Kardiologija

Maligni poremećaji srčanog ritma kod sportista 15.12.2013

Komorski poremećaji ritma, poput pojedinačnih komorskih ekstrasistola, čest su nalaz kod sportista. Najčešće je u pitanj...

Ass. dr Vojislav Giga Saznajte više
Bioresorbilni stentovi – povratak krvnih sudova prirodnom izgledu i funkciji
Kardiologija

Bioresorbilni stentovi – povratak krvnih sudova prirodnom izgledu i funkciji 26.11.2013

Perkutana koronarna intervencija korišćenjem bioresorbilnih stentova je u centru interesovanja interventnih kardiologa p...

Prof. dr Branko Beleslin Saznajte više
Atipične forme dijabetesa mladih
Endokrinologija

Atipične forme dijabetesa mladih 24.11.2013

Naizgled precizna nomenklatura Ekspertskog komiteta iz 2003. godine i podela na tip 1 i tip 2 dijabetesa danas teško da ...

Prof. dr Saša Živić, Dr Sandra Stanković Saznajte više

Partneri